Zdenko Ilić
Zdenko Ilić
Profesor kanonskoga prava, KBF Đakovo
Potvrđena adresa e-pošte na djkbf.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Izjave stranaka i priznanja činjenica u postupku proglašenja ništavosti ženidbe
MDZ Ilić
2019
Parties’ Declarations and Facts Confessions in the Process of Declaring Marriage Null and Void
M Džinić, Z Ilić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 54 (4), 525-546, 2019
2019
Pobačaj i kazna izopćenja
Z Ilić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 57 (2), 254-260, 2017
2017
The Sacramental Seal and the Secret of Confession
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 25 (2), 243-266, 2017
2017
Sakramentalni pečat i ispovjedna tajna
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 25 (2), 243-266, 2017
2017
The Interrelationship between Conjugal Love (amor conjugalis) and Matrimonial Consent (consensus matrimonialis) according to GS and CIC
Z Ilić
Obnovljeni Život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 71 (1.), 71-83, 2016
2016
Suodnos bračne ljubavi (amor coniugalis) i ženidbene privole (consensus matrimonialis) prema GS i CIC
Z Ilić
Obnovljeni Život 71 (1), 71-83, 2016
2016
Postupci provjere u sjemenišnoj formaciji prema crkvenopravnim dokumentima
Z Ilić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 50 (4), 632-656, 2015
2015
The proceeding of verification in the seminarian formation according to the church-juridical documents
Z Ilić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 50 (4), 632-656, 2015
2015
Popis recenzenata u 2015. godini
I Antunović, L Babić, J Baloban, D Barić, A Barišić, Š Bilokapić, ...
Bogoslovska smotra 85 (3), 889-920, 2015
2015
Diacovensia i kanonsko pravo
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 22 (1), 55-64, 2014
2014
Novelties in Canon Law
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (3), 535-575, 2013
2013
Novìne u kanonskom pravu
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (3), 535-575, 2013
2013
Popis recenzenata u 2013. godini
NA Ančić, I Antunović, J Baloban, S Baloban, A Barišić, P Bašić, ...
Bogoslovska smotra 83 (4), 889-894, 2013
2013
Religious Freedom in the Code of Canon Law and the Legislation of the Republic of Croatia
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (4), 721-747, 2013
2013
Vjerska sloboda u Zakoniku kanonskoga prava iu zakonodavstvu RH
Z Ilić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (4), 721-747, 2013
2013
Il ministro dell'unzione degli infermi: analisi storico-giuridica
Z Ilić
2013
Popis recenzenata u 2018. godini
A Miroslav, A Akrap, I Andrić, A Barišić, I Bendra, I Bodrožić, D Crnić, ...
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–18