Prati
Antoaneta Radočaj-Jerković
Antoaneta Radočaj-Jerković
Profesorica iz umjetničkog područja Glazbene umjetnosti, polje izvođenje glazbe
Potvrđena adresa e-pošte na uaos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Pjevanje u nastavi glazbe
A Radočaj-Jerković
Umjetnička akademija u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017
372017
Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju
A Radočaj-Jerković
Umjetnička akademija u Osijeku, 2017
262017
Zborsko pjevanje kao oblik neformalnog učenja i njegov utjecaj na formiranje dječjih glazbenih preferencija
A Radočaj-Jerković, T Škojo, M Milinović
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 67 (2), 311-329, 2018
102018
Pjesma i pjevanje u općeobrazovnoj školi
A Radočaj-Jerković
Magistarski rad. Muzička akademija/Filozofski fakultet, Zagreb, 2009
92009
Identifikacija i sistematizacija razvojnih elemenata dječjeg pjevačkog glasa
A Radočaj-Jerković
Tonovi 65 (30), 77-81, 2015
82015
Pjesma i pjevanje u razredu u općeobrazovnoj školi.
A Radočaj-Jerković
Tonovi - časopis glazbenih i plesnih pedagoga, 59, 32-83, 2012
62012
Utjecaj zborskoga pjevanja na razvoj glazbenih preferencija djece predškolske dobi
T Škojo, A Radočaj-Jerković, M Milinović
Međunarodna znanstvena konferencija Globalne i lokalne perspektive …, 2016
42016
Oblici i stilovi komuniciranja dirigenta s pjevačkim zborom
A Radočaj-Jerković
Zbornik radova 2, 401-413, 2018
22018
Specifičnosti rada s dječjim pjevačkim zborom u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
A Radočaj-Jerković, M Milinović, P Anja
Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u …, 2018
22018
Analiza primjene nastavnih strategija u visokoškolskoj nastavi umjetničkog područja
A Radočaj-Jerković, T Škojo
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 28 (1), 243-269, 2021
12021
Doprinos zbornoga kulturno-umjetničkoga amaterizma u Slavoniji razvoju kulturnoga života gradova istočne hrvatske nekada i danas
A Radočaj-Jerković, M Proleta, B Jerković
Diacovensia: teološki prilozi 30 (1), 71-89, 2022
2022
The Contribution of Choral Cultural-Artistic Amateurism in Slavonia to the Development of the Cultural Life of Towns in Eastern Croatia, in the Past and Today
A Radočaj-Jerković, M Proleta, B Jerković
Diacovensia: teološki prilozi 30 (1), 71-89, 2022
2022
Zborsko pjevanje i subjektivan osjećaj životnog zadovoljstva
A Radočaj-Jerković
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 20 (1), 193-204, 2022
2022
Choral Singing and the Subjective Sense of Life Satisfaction
A Radočaj-Jerković
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 20 (1), 193-205, 2022
2022
Analysis of the use of teaching strategies in higher education in Arts
A Radočaj-Jerković, T Škojo
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 28 (1), 243-269, 2021
2021
Choir Singing as a Form on Informal Teaching and Its Influence on Forming Children’s Musical Preferences
A Radočaj-Jerković, T Škojo, M Milinović
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 67 (2), 311-329, 2018
2018
FORMS AND STYLES OF CONDUCTOR-CHOIR COMMUNICATION
A Radočaj-Jerković
2nd International Scientific and Artistic Symposium on Pedagogy in the Arts …, 2018
2018
Specificities of working with children's choir in extracurricular activities
A Radočaj-Jerković, M Milinović, A Papa
Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u …, 2018
2018
Music Teacher Education in Croatia–Changing Traditional Paradigms
A Radočaj-Jerković, M Milinović
42nd ATEE Annual Conference 2017 Conference proceedings, 337, 2018
2018
Singing in the Context of Informal Study from the Aspect of the Development of Children's Music Preferences
T Škojo, A Radočaj-Jerković, M Milinović
Međunarodna znanstvena i stručna konferencija-Od znanosti do učionice, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20