Emina Hasanagić
Emina Hasanagić
Assistant Professor, Dzemal Bijedic University of Mostar
Potvrđena adresa e-pošte na unmo.ba - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Savremeni institucionalni i ekonomski izazovi BiH na putu EU integracija: korišćenje predpristupnih fondova EU u funkciji generisanja endogenog rasta u kontekstu iskustava …
E Hasanagić, V Mačkić, M Mujarić, M Novaković, N Papac, S Rapaić, ...
Ekonomski fakultet Sarajevo, 2012
12012
SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE
D ROZIĆ, E HASANAGIĆ
1
Odgovornost za štetu iz radnog odnosa u zakonodavstvu Federacije BiH
E Hasanagić
ZIPS, 69-76, 2021
2021
Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza u općem režimu radnih odnosa u FBiH
E Hasanagić
ZIPS, 2021
2021
Modeliranje europskog puta Bosne i Hercegovine
E Rizvanović, E Hasanagić
Revija za pravo i ekonomiju, 2020
2020
Privremeni i povremeni poslovi u radnom zakonodavstvu BiH
E Hasanagić
ZIPS, 76-81, 2020
2020
Social rights in the European union after the Lisbon Treaty
E Hasanagić
Godišnjak Pravnog fakulteta, Tematski broj sa II naučne konferencije …, 2020
2020
Priručnik - upravni postupak: Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
E Hasanagić
ZIPS, broj 1405, Godina XL, Sarajevo, 16.-30- IV. 2019., Privredna štampa …, 2019
2019
Uspostavljanje evropskog socijalnog modela (Establishment of the European Social Model)
E Hasanagić
Sui generis, naučno-stručni časopis o evropskim integracijama, Direkcija za …, 2019
2019
Успостављање европског социјалног модела
E Hasanagić
Sui generis, 85-105, 2019
2019
SLOBODA KRETANJA RADNIKA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I OBAVEZE BOSNE I HERCEGOVINE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA / FREE MOVEMENT OF WORKERS IN THE EUROPEAN UNION LAW AND …
R Ivo, H Emina
REVIJA ZA PRAVO I EKONOMIJU / REVIEW FOR LAW & ECONOMICS, Radovi sa Treće …, 2019
2019
Prikaz knjige "Komentar Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine", autorica prof. dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić, (Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, 2016.)
Pravna misao | Časopis za pravnu teoriju i praksu broj 3 – 4 / 2019., 102-105., 2019
2019
Zasnivanje radnog odnosa u zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine / Establishing labour relation in the legislation of the Federation of Bosnia and Herzegovina
ZIPS, Privredna štampa, Sarajevo, broj 1400 od 01.02.2019. do 15.02.2019 …, 2019
2019
Razvoj mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini i evropski integracioni procesi / Development of employment measures in Bosnia and Herzegovina and European integration process
E Hasanagić
Sui generis - naučno-stručni časopis o evropskim integracijama, Godina V …, 2018
2018
Nejednak raspored radnog vremena i prekovremeni rad / Uneven disposition of working hours and overtime hours
E Hasanagić
Pravo i finansije, Refam creative solutions, 07/08-2017., 31-43, 2018
2018
Vanredni otkaz ugovora o radu na inicijativu poslodavca / Extraordinary termination of labour contract on the initiative of the employer
E Hasanagić
ZIPS, Privredna štampa, Broj 1394, Godina XXXIX, Sarajevo, 1.-15. XI 2018 …, 2018
2018
Vanbračna zajednica i pravo na porodičnu penziju u bosanskohercegovačkom i uporednom pravu/Cohabitation and the right to survivors pension in bosnian-herzegovinian and …
EH Ramajana Demirović
Godišnjak Pravnog fakulteta, Univerzitet "Dzemal Bijedić" u Mostaru, Godina …, 2018
2018
Priručnik 14 – socijalno osiguranje: Normativni okvir socijalnog osiguranja nezaposlenih osoba u BiH/Handbook - Social insurance: Normative framework of social insurance of …
E Hasanagić
ZIPS, Sarajevo, Privredna štampa, broj 1390 od 1-15.9. 2018. godine, 2018
2018
Kolektivni ugovori u zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine / Collective agreements in the legislation of the Federation of Bosnia and Herzegovina
E Hasanagić
Pravo i finansije, Refam creative solutions, 03/2017, 30-43, 2017
2017
EXERCISING THE RIGHT TO VACATION AND THE RIGHT TO LEAVE IN THE LABOUR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA / Ostvarivanje prava na odmore i odsustva u radnom zakonodavstvu …
E Hasanagić
Revija za pravo i ekonomiju“ Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić …, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20