Prati
Boris Kuzmić
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika
B Kuzmić
Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, 405-455, 2009
392009
Jezik hrvatskih pravnih tekstova
B Kuzmić
Povijest hrvatskoga jezika 2 (16), 323-385, 2011
232011
Povijesna morfologija hrvatskoga jezika
B Kuzmić, M Kuzmić
Hrvatska sveučilišna naklada, 2015
142015
JEZIČNA OBILJEŽJA SENJSKOG KORIZMENJAKA (1508)
B Kuzmić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28 (1), 87-101, 2002
112002
O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.)
B Kuzmić
Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 287-302, 2008
102008
Jazik horvatski: Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova
A Frančić, B Kuzmić
Hrvatska Sveučilišna Naklada, 2009
72009
JEZIK VEPRINAČKOG ZAKONA (15O7)
B Kuzmić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 13 (1-2), 1-24, 2001
72001
Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.)
B Kuzmić
Senjski zbornik-prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i …, 2001
72001
Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. st
B Kuzmić
Čakavska rič: Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi 35 (1), 55-82, 2007
62007
Veprinački zakon 1507 2007
B Kuzmić
Veprinac, 2007
62007
Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća
B Kuzmić, M Kuzmić
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, 263-288, 2007
62007
Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća
B Kuzmić, M Šimudvarac
Croatica et Slavica Iadertina 11 (11.), 37-55, 2015
52015
Milica Lukić i Mateo Žagar. 2004
S Damjanović, I Jurčević, T Kuštović, B Kuzmić
Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, 0
5
Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela
S Damjanović, B Kuzmić, M Mihaljević, M Žagar
Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: Srednji vijek, 457-541, 2009
32009
Sintaktička obilježja Senjskog korizmenjaka
B Kuzmić
Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog …, 2004
32004
Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jezku 17. i 18. stoljeća
B Kuzmić, L Pupek
Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu 45 (4-5 (317-318)), 81-88, 2012
22012
Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina
B Kuzmić, M Kuzmić
Zadarski filološki dani II. Zbornik radova., 205-214, 2009
22009
SENJSKI GOVOR NEKAD I DANAS NA PRIMJERU KORIZMENJAKA (1508.)
B Kuzmić
Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i …, 2008
22008
Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskog jezika na Sveučilištu u Zagrebu
B Kuzmić
Hrvatski dijalektološki zbornik, 111-128, 2016
12016
KONGRUENTNA (SROČNA) DVOJINA U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU 16., 17. I 18. STOLJEĆA
B Kuzmić, I Klinčić
Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu 49 (1-2 (338-339)), 29-36, 2016
12016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20