Kristina Strkalj Despot
Kristina Strkalj Despot
Vice Director at the Institute of Croatian Language and Linguistics
Potvrđena adresa e-pošte na ihjj.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Hrvatski pravopis
Ž Jozić, G Blagus Bartolec, L Hudeček, K Lewis, M Mihaljević, ...
612013
Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo. Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku.
A Kapetanović, D Malić, K Štrkalj Despot
272010
Sintaktička funkcija participa u hrvatskom jeziku 15./16. stoljeća
K Štrkalj Despot
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (1), 413-429, 2007
262007
The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture
I Kosem, R Lew, C Müller-Spitzer, M Ribeiro Silveira, S Wolfer, A Dorn, ...
International Journal of Lexicography 32 (1), 92-114, 2019
172019
A perspective on e-lexicography
K Štrkalj Despot, C Möhrs
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41 (2), 329-353, 2015
17*2015
Konceptualna metafora i dijakronija: o evoluciji metaforičkoga uma u hrvatskom jeziku.
K Štrkalj Despot
Metafore koje istražujemo. Suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu. Ur …, 2014
16*2014
Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama legende o vitezu Tundalu
K Štrkalj Despot
82007
Dosad neobjavljena hrvatska verzija legende o svetom Eustahiju
KŠ Despot
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, 355-382, 2005
72005
Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima
K Štrkalj Despot
Filologija, 173-194, 2012
62012
Tekstna kohezija u hrvatskoj srednjovjekovnoj drami
KŠ Despot
Croatica et Slavica Iadertina 4 (1), 65-87, 2008
62008
MetaNet.HR: Croatian Metaphor Repository
K Despot, M Tonković, M Brdar, M Essert, B Perak, A Ostroški Anić, ...
Metaphor and Metonymy in the Digital Age. Theory and Methods for Building …, 2019
52019
Towards Semantic Role Labeling in Slovene and Croatian.
P Gantar, K Despot, S Krek, N Ljubešić
Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities …, 2018
52018
From neuron to metaphor (and backwards): neural theory of metaphor within neural theory of language/Od neurona do metafore (i natrag): neuralna teorija metafore u okviru …
KS Despot
Suvremena lingvistika 39 (76), 145-174, 2013
5*2013
Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik)
K Štrkalj Despot
Colloquia Maruliana... 20 (20), 31-72, 2011
52011
Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka
A Kapetanović, K Štrkalj Despot
Sintaksa padeža, 101-127, 2010
52010
Gospin plač iz Osorsko-hvarske pjesmarice
K Štrkalj Despot
Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi 37 (1-2), 123-145, 2009
52009
Croatian language corpus Riznica 0.1
D Brozović Rončević, D Ćavar, M Ćavar, T Stojanov, K Štrkalj Despot, ...
Institute of Croatian Language and Linguistics, 2018
42018
Croatian Metaphor Repository
K Štrkalj Despot
Proceedings of the 2nd COST ENeL Working Group 3 („Innovative e-dictionaries …, 2014
42014
Asindetske složene strukture u Tundalovu viđenju
K Štrkalj Despot
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30 (1), 181-202, 2004
42004
Jedini srednjovjekovni hrvatski prozni planctus: Plač Devi Marije iz Petrisova zbornika
K Štrkalj Despot
Čakavska rič: Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi 38 (1-2), 155-181, 2010
32010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20