Prati
Edita Čulinović Herc
Edita Čulinović Herc
profesor trgovačkog prava i prava društava, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Europsko pravo
M Herdegen
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002
422002
Ugovorno osiguranje tražbina zalaganjem pokretnih stvari bez predaje stvari u posjed vjerovnika
E Čulinović-Herc
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998
161998
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima
E Čulinović Herc, A Zubović
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 50 (2), 371-392, 2013
132013
Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima
E Čulinović-Herc, T Hasić
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 (1), 31-73, 2011
122011
Pravne značajke provedenih postupaka preuzimanja prije i nakon pristupanja u EU i uočena regulatorna pitanja
E Čulinović-Herc, A Zubović
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 (5), 619-638, 2016
82016
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (1), 75-106, 2007
82007
Tackling empty voting in the EU: the shareholders’ rights directive and the revised transparency directive
E Čulinović-Herc, A Zubović
Croatian Yearbook of European law & Policy 11 (1), 133-160, 2015
72015
Zalaganje pokretnih stvari određenih po rodu prema Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 (2), 655-689, 2006
72006
Novo pravno uređenje private equity i venture capital fondova i otvorena pitanja
E Čulinović-Herc, MB Filipović, SA Vuletić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 (1), 51-89, 2017
62017
objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga-novi pojavni oblici držanja dionica ispod …
E Čulinović Herc, A Zubović
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 (1), 37-78, 2013
62013
Blockchain tehnologija-prema novom regulatornom okviru za tokenizirane vrijednosne papire
E Čulinović-Herc, A Zubović, M Derenčinović Ruk
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 42 (2), 323-341, 2021
52021
Pravno uređenje odnosa članova u zatvorenim (closely held) društvima na primjeru hrvatskog društva s ograničenom odgovornošću
E Čulinović-Herc, MB Filipović
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 (1), 45-86, 2018
52018
Certain Aspects of State Aid to Services of General Economic Interest
M Liszt, E Čulinović Herc
EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement, 291-313, 2017
52017
Financijska transparentnost potrošačkog zajma-trendovi u europskom i hrvatskom pravu i praksi
E Čulinović-Herc
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 42 (3), 309-325, 2005
52005
Arbitražno rješavanje sporova unutar trgovačkog društva
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 49 (1), 103-132, 1999
51999
Arbitrabilnost sporova iz nelojalne utakmice
E Čulinović-Herc
Pravo u gospodarstvu 35, 3-4, 1995
51995
IS THERE A NEED FOR A REVISION OF THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW
E Čulinović-Herc, A Zubović
SGEM 2016 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance …, 2016
4*2016
Odjeci financijskog skandala Madoff u parničnoj praksi zemalja članica Europske unije na primjeru fonda Luxalpha SICAV
E Čulinović Herc, N Grković
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63 (3-4), 593-615, 2013
42013
Otvorena pitanja uvrštenih dioničkih društava: razlozi za i protiv povlačenja vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu
E Čulinović-Herc, O Mikinac
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba …, 2011
42011
Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih društava
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 (1), 135-170, 2009
42009
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20