Edita Čulinović Herc
Edita Čulinović Herc
profesor trgovačkog prava i prava društava, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Europsko pravo
M Herdegen, EČ Herc, NB Vukobrat, MS Tičić, J Ćurković
Pravni fakultet Sveučilišta, 2003
312003
Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima
E Čulinović Herc, T Hasić
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 (1), 31-71, 2011
112011
Ugovorno osiguranje tražbina zalaganjem pokretnih stvari bez predaje stvari u posjed vjerovnika
E Čulinović-Herc
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998
101998
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima
E Čulinović Herc, A Zubović
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 50 (2), 371-392, 2013
72013
Pravne značajke provedenih postupaka preuzimanja prije i nakon pristupanja u EU i uočena regulatorna pitanja
E Čulinović-Herc, A Zubović
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 (5), 619-638, 2016
62016
Tackling Empty Voting in the EU: The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive
E Čulinović-Herc, A Zubović
Croatian Yearbook of European law & Policy 11 (1), 133-160, 2015
52015
Arbitražno rješavanje sporova unutar trgovačkog društva
E Čulinović-Herc
Pravo u gospodarstvu, 1999
51999
Arbitrabilnost sporova iz nelojalne utakmice
E Čulinović-Herc
Pravo u gospodarstvu 35, 3-4, 1995
51995
Certain Aspects of State Aid to Services of General Economic Interest
M Liszt, EČ Herc
EU Competition and State Aid Rules, 291-313, 2017
42017
IS THERE A NEED FOR A REVISION OF THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW
E Čulinović-Herc, A Zubović
SGEM 2016 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance …, 2016
4*2016
OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PROMJENAMA U KORPORATIVNOJ STRUKTURI UVRŠTENOG DIONIČKOG DRUŠTVA I UTJECAJ NA PRELAZAK KONTROLNOG PRAGA-NOVI POJAVNI OBLICI DRŽANJA DIONICA ISPOD …
E Čulinović Herc, A Zubović
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 (1), 37-81, 2013
42013
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (1), 75-106, 2007
42007
Financijska transparentnost potrošačkog zajma–trendovi u europskom i hrvatskom pravu i praksi
E Čulinović-Herc
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 42, 3, 2005
42005
Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću
D Ledić, E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20, 737-771, 1999
41999
Pravno uređenje odnosa članova u zatvorenim (closely held) društvima na primjeru hrvatskog društva s ograničenom odgovornošću
E Čulinović-Herc, MB Filipović
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 (1), 45-86, 2018
32018
Odjeci financijskog skandala Madoff u parničnoj praksi zemalja članica Europske unije na primjeru fonda Luxalpha SICAV
E Čulinović Herc, N Grković
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63 (3-4), 593-615, 2013
32013
Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih društava
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 (1), 135-170, 2009
32009
Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma–otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse
E Čulinović–Herc, M Dimitrić
Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 27, 1-57, 2006
32006
Zaštita potrošača i zaštita ulagatelja na hrvatskom tržištu financijskih usluga
E Čulinović-Herc
V. Tomljenović, E. Čulinović-Herc, Zaštita potrošača i ulagatelja u …, 2005
32005
Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira: nova europska smjernica i zakon o tržištu vrijednosnih papira
E Čulinović-Herc
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25, 749, 2004
32004
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20