Tvrtko Vuković
Tvrtko Vuković
Profesor hrvatske književnosti, Sveučilište u Zagrebu
Nema potvrđene e-adrese
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši
T Vuković
Zagreb, Croatia: Disput, 2005
122005
Erozijsko trošenje izotermički poboljšanog te naknadno sačmarenog nodularnog lijeva
G Vuković
52008
Đuka Begović-Edipov slavonski brat
T Vuković
Nova Croatica: časopis za hrvatsku književnost i kulturu 6 (6 [56]), 275-286, 2012
32012
Od subverzije do hegemonije: pjesništvo u devedesetima
T Vuković
XXXVI. hrvatski seminar za strane slaviste, Anagram–U meandrima pjesništva …, 2009
32009
Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši: Aporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu
T Vuković
Disput, 2005
32005
Tko je u razredu ugasio svjetlo? Predrasude, stranputice i moguće promjene u poučavanju i proučavanju lirike na primjerima Cesarićevih pjesama" Voćka poslije kiše" i" Pjesma …
T Vuković
22012
U pjesništvu više od njega samog-simptomatologija hrvatskog pjesništva 90-ih
T Vuković
Quorum 5, 263-289, 2001
22001
living in the corpse. Functions of tuberculosis and Forms of its Representation in croatian literature and culture in the late 19th and early 20th century
T Vuković
Poznańskie Studia Slawistyczne, 95-108, 2017
12017
Nenormalni. Normalizacijska kultura 19. stoljeća i hrvatska književnost fin de sièclea
T Vuković
Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i …, 2016
12016
Zamukli Majstorov glas: politika hrvatskih pjesničkih poetika sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća
T Vuković
Zagrebačka slavistička škola, 2009
12009
Kojem čitatelju? Politika čitanja užitka u Bukoličnom, trijeznom čitaocu
T Vuković
Zbornik radova 10. kijevskih književnih susreta, 0
1
Grdoba napretka. Degeneracija, kultura normalizacije i hrvatska književnost na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
T Vuković
Romanoslavica, 0
1
Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi
L Małczak, R Bońkowski, P Pycia-Košćak, A Kurtok, I Čagalj, I Pranjković, ...
Katowice-Sosnowiec: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w …, 2019
2019
Trebaju li čudovišta, mutanti i utvare glasati? Monstruozna hrvatska lirika i načelo demokratske jednakosti
T Vuković
Poznańskie Studia Slawistyczne, 285-301, 2019
2019
At the End of the Poem: The Studies on Modern Croatian Lyric and Its Politics
T Vuković
Meandar Media, 2018
2018
Na kraju pjesme.Studije o modernoj hrvatskoj lirici i njezinim politikama
T Vuković
Meandar Medija, 2018
2018
Abnormal. 19th Century Normalization Culture and Croatian Fin De Siècle Literature
T Vuković
Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, 2016
2016
The ugliness of the progress. Degeneration, culture of normalisation and Croatian literature at the end of the 19th century
T Vuković
Romanoslavica 52 (2), 437, 2016
2016
Why literature matters? Between neurohumanistic and studies of literature
T Vuković
VI. mezinárodní konference: Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v …, 2016
2016
The Hounted Lyric. The Uncanny and the Ghastly in the Sonnet Utjeha kose
T Vuković
Šesti hrvatski slavistički kongres, 2016
2016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20