Amir Kapetanović
Amir Kapetanović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Verified email at ihjj.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku
A Kapetanović
Inst. za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje, 2010
242010
Čakavski hrvatski književni jezik
A Kapetanović
Povijest hrvatskoga jezika 2, 77-123, 2011
192011
The Croatian language in the digital age
M Tadić, D Brozović-Rončević, A Kapetanović
Springer, 2012
14*2012
Jesu li endocentrične imeničke složenice tvorbena inovacija u hrvatskom jeziku 19. stoljeća?
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (1), 235-243, 2008
112008
Lucidarij iz Petrisova zbornika
A Kapetanović
Građa za povijest književnosti hrvatske, 3-33, 2010
92010
Historizmi i semantičke promjene
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31 (1), 153-163, 2006
92006
Hrvatska srednjovjekovna latinica
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31 (1), 463-471, 2006
92006
Traces of Croatian medieval bestiary
A Kapetanović
Filologija 42 (1.), 47-63, 2005
9*2005
Tragovima srednjovjekovnoga bestijarija u Hrvata
A Kapetanović
Filologija, 47-63, 2005
92005
Jezične značajke i leksikografska obrada fra Ivanove Filomene iz XVII. stoljeća
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (1), 131-155, 2003
82003
Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.)
A Kapetanović
Colloquia Maruliana 19 (19), 19-29, 2010
62010
Kanconijerski jezik Marina Držića
A Kapetanović
Marin Držić 1508–2008, 419-26, 2010
62010
Digitalizacija korpusa starohrvatskih tekstova i kritika teksta
A Kapetanović
U knj. Seljan—Stančić, 173-182, 2007
62007
Reflections of Church Slavonic–Croatian diglossia on the Baška tablet: a new contribution concerning its language and linguistic layers
A Kapetanović
Zeitschrift für Slawistik 60 (3), 355-365, 2015
52015
Hrvatska srednjovjekovna književno-jezična tradicija i Divkovićevi stihovi
A Kapetanović
Znanstveni skup. Matija Divković i kultura pisane riječi, 61-77, 2014
52014
Searching for hidden ancient containers in the Old Croatian language: the body and emotions as containers
A Kapetanović
Suvremena lingvistika 39 (76), 127-143, 2013
52013
Computer Designed Corpus of the Old-Croatian Language
VT Barbarić, A Kapetanović
Filologija, 1-13, 2013
5*2013
Računalno oblikovanje korpusa starohrvatskoga jezika
VT Barbarić, A Kapetanović
Filologija 59, 1-13, 2012
52012
Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka
A Kapetanović, K Štrkalj Despot
Sintaksa padeža, 101-127, 2010
52010
Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga
A Kapetanović
Colloquia Maruliana 20 (20), 5-29, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20