Follow
Sanja Smojver-Ažić,
Sanja Smojver-Ažić,
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Verified email at ffri.uniri.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić, M Kukić, S Jasprica
Psihologijske teme 16 (1), 121-140, 2007
542007
Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji
P Bezinović, A Pokrajac-Bulian, S Smojver-Ažić, I Živčić-Bećirević
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 7 (4-5 (36-37 …, 1998
411998
Sex differences in patterns of relations between family interactions and depressive symptoms in adolescents
S Smojver-Ažić, P Bezinović
Croatian medical journal 52 (4), 469-477, 2011
362011
Problemi u ponašanju predškolske djece prema procjeni roditelja i odgojitelja
ŽB Ivanka, SA Sanja, M Gorana
Psihologijske teme 12 (1), 63-76, 2003
362003
Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićima
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić
Psihologijske teme 14 (2.), 3-13, 2005
32*2005
Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskoga ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata
I Macuka, S Smojver-Ažić, I Burić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 21 (2 (116)), 383-403, 2012
302012
Osobni i obiteljski čimbenici prilagodbe mlađih adolescenata
I Macuka, S Smojver-Ažić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 48 (1), 27-43, 2012
292012
Attachment to parents and depressive symptoms in college students: The mediating role of initial emotional adjustment and psychological needs
S Smojver-Ažić, T Martinac Dorčić, I Živčić-Bećirević
Psihologijske teme 24 (1), 135-153, 2015
192015
Odgojni aspekti sporta-slika o sebi i problemna ponašanja obzirom na uključenost i uspješnost djece u sportskim aktivnostima
V Đonlić, O Marušić-Štimac, S Smojver-Ažić
Zbornik radova VI. konferencije o športu Alpe-Jadran, Opatija (str. 197-204), 2005
192005
Negativni odnos roditelja i agresivnosti adolescenata: Uloga spola roditelja i spola djeteta
P Bezinović, S Smojver Ažić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 36 (1), 87-98, 2000
152000
Privrženost roditeljima te separacija i individuacija kao odrednice psihološke prilagodbe studenata
S Smojver-Ažić
Doktorska disertacija. Filozofski fakultet. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1999
151999
Predictors of university students' academic achievement: A prospective study
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić, TM Dorčić
Društvena istraživanja 26 (4), 457-476, 2017
142017
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom
B Rončević Zubković, S Količ-Vehovec, B Kalebić Maglica, ...
Suvremena psihologija 19 (1), 37-46, 2016
132016
Proces separacije-individuacije adolescenata: Prikaz upitnika
S Smojver-Ažić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 7 (4-5 (36-37 …, 1998
131998
Percepcija prošlih odnosa i privrženost adolescenata i njihovih majki
S Smojver-Ažić, I Jakovčić
Psihologijske teme 15 (1), 59-80, 2006
122006
Adjustment to college and the student mentoring programme
S Smojver Ažić, S Antulić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 (3 …, 2013
102013
Socijalna kompetencija i socijalni status
I Brdar, S Smojver-Ažić
Godišnjak Zavoda za psihologiju, Rijeka, 31 35, 1992
91992
Evaluation of serious game for changing students' behaviour in bullying situation
S Kolić‐Vehovec, S Smojver‐Ažić, T Martinac Dorčić, ...
Journal of Computer Assisted Learning 36 (3), 323-334, 2020
82020
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić, T Martinac Dorčić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 24 (1), 47-67, 2015
82015
Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskoga funkcioniranja sa psihičkim simptomima majki i očeva
S SMOJVER-AŽIĆ, T MARTINAC DORČIĆ
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 19 (1-2 (105-106 …, 2010
8*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20