Sanja Smojver-Ažić,
Sanja Smojver-Ažić,
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić, M Kukić, S Jasprica
Psihologijske teme 16 (1), 121-140, 2007
482007
Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji
P Bezinović, A Pokrajac-Bulian, S Smojver-Ažić, I Živčić-Bećirević
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 7 (4-5 (36-37 …, 1998
411998
Sex differences in patterns of relations between family interactions and depressive symptoms in adolescents
S Smojver-Ažić, P Bezinović
Croatian medical journal 52 (4), 469-477, 2011
322011
Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićima
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić
Psihologijske teme 14 (2.), 3-13, 2005
26*2005
Problemi u ponašanju predškolske djece prema procjeni roditelja i odgojitelja
ŽB Ivanka, SA Sanja, M Gorana
Psihologijske teme 12 (1), 63-76, 2003
262003
Osobni i obiteljski čimbenici prilagodbe mlađih adolescenata
I Macuka, S Smojver-Ažić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 48 (1), 27-43, 2012
242012
Nezadovoljstvo vlastitim tijelom i teškoće emocionalne prilagodbe kao odrednice nastanka poremećaja hranjenja
A Pokrajac-Bulian
212000
Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskoga ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata
I Macuka, S Smojver-Ažić, I Burić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 21 (2 (116)), 383-403, 2012
202012
Odgojni aspekti sporta-slika o sebi i problemna ponašanja obzirom na uključenost i uspješnost djece u sportskim aktivnostima
V Đonlić, O Marušić Štimac, S Smojver-Ažić
VI. konferencija o športu Alpe-Jadran, 197-207., 2005
152005
Privrženost roditeljima te separacija-individuacija kao odrednice psihološke prilagodbe studenata
S Smojver-Ažić
151999
Attachment to parents and depressive symptoms in college students: The mediating role of initial emotional adjustment and psychological needs
S Smojver-Ažić, T Martinac Dorčić, I Živčić-Bećirević
Psihologijske teme 24 (1), 135-153, 2015
132015
Negativni odnos roditelja i agresivnosti adolescenata: Uloga spola roditelja i spola djeteta
P Bezinović, S Smojver Ažić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 36 (1), 87-98, 2000
132000
Proces separacije-individuacije adolescenata: Prikaz upitnika
S Smojver-Ažić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 7 (4-5 (36-37 …, 1998
111998
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić, T Martinac Dorčić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 24 (1), 47-67, 2015
92015
Percepcija prošlih odnosa i privrženost adolescenata i njihovih majki
S Smojver-Ažić, I Jakovčić
Psihologijske teme 15 (1), 59-80, 2006
92006
Socijalna kompetencija i socijalni status
I Brdar, S Smojver-Ažić
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 1, 31-36, 1992
91992
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom
B Rončević Zubković, S Kolić-Vehovec, B Kalebić Magilca, ...
Suvremena psihologija 19 (1), 37-46, 2016
82016
Age and gender differences in academic, social and emotional college adjustment
I Živčić-Bećirević, S Smojver-Ažić, M Kukić, S Jasprica
Psihologijske teme 16 (1), 121-140, 2007
82007
Adjustment to college and the student mentoring programme
S Smojver Ažić, S Antulić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 (3 …, 2013
72013
Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta
S Smojver-Ažić, Z Topalović
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2010
72010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20