Zlatko Briševac
Zlatko Briševac
Docent, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Verified email at rgn.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Current cognition of rock tensile strength testing by Brazilian test
Z Briševac, T Kujundžić, S Čajić
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 30 (2), 101-128, 2015
272015
Models for estimating uniaxial compressive strength and elastic modulus
Z Briševac, P Hrženjak, R Buljan
Građevinar 68 (01.), 19-28, 2016
82016
Istraživanje stabilnosti podzemnih prostorija kamenoloma arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Kanfanar-jug”
P Hrženjak, A Jaguljnjak Lazarević, Z Briševac
Zagreb: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014
62014
Upute i predlošci za laboratorijske vježbe i programe iz mehanike stijena
P Hrženjak, Z Briševac
Zagreb: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2009
62009
Estimate of Uniaxial Compressive Strength and Young's Modulus of the Elasticity of Natural Stone Giallo d’Istria
Z Briševac, P Hrženjak, I Cotman
Procedia engineering 191, 434-441, 2017
52017
Models to estimate Brazilian indirect tensile strength of limestone in saturated state
Z Briševac, T Kujundžić
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 31 (2), 59-67, 2016
52016
Estimation of uniaxial compressive and tensile strength of rock material from gypsum deposits in the area of Knin
Z Briševac, T Kujundžić, M Macenić
Tehnički vjesnik 24 (3), 855-861, 2017
42017
ESTIMATION OF UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH BASED ON REGRESSION TREE MODELS/PROCJENA JEDNOOSNE TLACNE CVRSTOCE POMOCU MODELA BAZIRANIH NA REGRESIJSKIM STABLIMA
Z Brisevac, D Spoljaric, V Gulam
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 29 (1), 39, 2014
42014
Geotechnical investigation for designing underground natural stone mines
P Hrženjak, I Cotman, Z Briševac
New Challenges and Visions for Mining, 197, 2008
32008
Models for estimating uniaxial compressive strength and elastic modulus
Z Brisevac, P Hrzenjak, R Buljan
Gradevinar 68 (1), 19-28, 2016
22016
Influence of crushed rock properties on the productivity of a hydraulic excavator
T Kujundžić, M Klanfar, T Korman, Z Briševac
Applied Sciences 11 (5), 2345, 2021
12021
Pregled i perspektiva hrvatske geotehnološke baštine
Z Briševac, A Maričić, V Brkić, V Bralić
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 36 (1), 90-97, 2021
2021
An overview and future prospects of Croatian geotechnological heritage
Z Briševac, A Maričić, V Brkić, V Bralić
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 36 (1), 2021
2021
Procjena jednoosne tlačne i vlačne čvrstoće stijenskog materijala iz ležišta gipsa na području Knina
Z Briševac, T Kujundžić, M Macenić
Tehnički vjesnik 24 (3), 855-861, 2017
2017
MODELI ZA PROCJENU NEIZRAVNE ČVRSTOĆE VAPNENCA U SATURIRANOM STANJU
Z Briševac, T Kujundžić
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 31 (2), 59-67, 2016
2016
Modeli za procjenu jednoosne tlačne čvrstoće i modula elastičnosti
Z Briševac, P Hrženjak, R Buljan
Građevinar 68 (01.), 19-28, 2016
2016
PROCJENA JEDNOOSNE TLAČNE ČVRSTOĆE POMOĆU MODELA BAZIRANIH NA REGRESIJSKIM STABLIMA
Z Briševac, D Špoljarić, V Gulam
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 29 (1), 39-47, 2014
2014
THE INFLUENCE OF SATURATION ON THE UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH OF LIMESTONE IN EXPLORATION AREA CRNOGLAV NEAR NEUM
Z Briševac, T Kujundžić, B Jutriša
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 29 (1), 29-36, 2014
2014
UTJECAJ SATURIRANOSTI NA JEDNOOSNU TLAČNU ČVRSTOĆU VAPNENCA IZ ISTRAŽNOG PROSTORA CRNOGLAV KOD NEUMA.
Z Briševac, T Kujundžić, B Jutriša
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 29, 2014
2014
UTJECAJ SATURIRANOSTI NA JEDNOOSNU TLACNU CVRSTOCU VAPNENCA IZ ISTRAZNOG PROSTORA CRNOGLAV KOD NEUMA/THE INFLUENCE OF SATURATION ON THE UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH OF …
Z Brisevac, T Kujundzic, B Jutrisa
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 29 (1), 29, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20