Prati
Mislava Bertoša
Mislava Bertoša
Redoviti profesor lingvistike, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
Potvrđena adresa e-pošte na ffzg.unizg.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Jezične promjene i feministička kritika jezika
M Bertoša
Revija za sociologiju 32 (1-2), 63-75, 2001
352001
Stereotipi o životinjama
M Bertoša
221999
Jamči se za uspjeh kano i za neštetnost. O reklamnome diskursu iz sociosemiološke perspektive
M Bertoša
212008
Feminizam u lingvistici-lingvistika u feminizmu: odabrane teme
M Bertoša
Suvremena lingvistika, br 51 (52), 283-286, 2002
132002
Od monarhijske reklame do queer lingvistike. Semiološki i jezikoslovni ogledi
M Bertoša
112014
Djeca iz obrtaljke. Nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću)
M Bertoša
112005
Djeca iz obrtaljke: nametnuto ime i izgubljeni identitet
M Bertoša
Profil International, Zagreb, 2005
82005
Reklame u listu Naša sloga: semiotički pristup
M Bertoša
Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, društvo i povijest 1 (1), 75-88, 2010
72010
Sociosemiološki bricolage: analiza savršena para
M Bertoša
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 17 (98), 1109-1132, 2008
72008
The Semiotic Construction of a Holiday Country: The Case of Croatia
M Bertoša, V Muhvić-Dimanovski, AS Horvat
Tourism Culture & Communication 11 (3), 165-182, 2011
52011
Društvene strukture u Istri (16.-18. st.)
M Bertoša
Društveni razvoj u Hrvatskoj, 127-152, 1981
51981
Language ideological debates: The case of Croatia
M Bertoša, AS Horvat
Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses. Berlin: De …, 2012
42012
O bajkama
M Bertoša
Čemu: časopis studenata filozofije 4 (10), 31-34, 1997
41997
On the language transgression of the sex/gender binary and linguistics: A very brief overview
M Bertoša
Trangressing Gender. Two is not Enough for Gender (E) quality, 226-238, 2006
32006
O IMENOVANJU, SEMIOZI I TOPONIMIJI.
M Bertoša
Croatica et Slavica Iadertina 17 (1), 2021
22021
Lov na degenerike: Psihijatrija i normalizacija hrvatskog građanskog društva na primjeru slučaja Miloša Krpana
M Bertoša, T Vuković
Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i …, 2020
22020
Između diskursa o prostoru i diskursa prostora: mogućnosti lingvo-semiotičke analize devetna-estostoljetnih tekstova o gradnji i dogradnjama Zavoda za umobolne u Stenjevcu
M Bertoša
Jezikoslovlje 20 (1), 147-173, 2019
22019
" Ovo su naša četiri zida": slogani zagrebačkih povorki ponosa kao taktika prisvajanja prostora
M Bertoša, S Antulov
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 21 (3 (117)), 771-791, 2012
22012
Foreword: on gender, language and genderlectology
M Bertoša, T Pišković
Suvremena lingvistika 44 (86), V-VIII, 2018
12018
Koncept vode u reklamama za proizvode za njegu tijela
M Bertoša, L Miškulin Saletović
Nepoznat skup, 367-387, 2017
12017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20