Follow
Tihana Škojo
Tihana Škojo
Doktorica društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, grana didaktika
Verified email at uaos.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nastava glazbene umjetnosti u kontekstu aktivnog učenja
T Škojo
Školski vjesnik 65 (2), 229-250, 2016
182016
Opinions of University Music Teachers on the Musical Competencies Necessary for Primary Education Teachers
J Sulentic Begic, A Begic, T Skojo
International Journal of Higher Education 6 (1), 197, 2017
122017
Zborsko pjevanje kao oblik neformalnog učenja i njegov utjecaj na formiranje dječjih glazbenih preferencija
A Radočaj-Jerković, T Škojo, M Milinović
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 67 (2), 311-329, 2018
102018
KREATIVNOST UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NASTAVI UMJETNIČKOGA PODRUČJA
T Škojo
ŽIVOT I ŠKOLA: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 59 (29), 300-316, 2013
102013
Nastava glazbene umjetnosti u kurikulumu suvremenog odgoja i obrazovanja
T Škojo
Poučavanje umjetnosti u 21. stoljeću, 213-230, 2015
82015
Induciranje emocija glazbom s osvrtom na ulogu glazbene poduke
T Škojo
Nova prisutnost 18 (1), 101-114, 2020
72020
Glazbene preferencije učenika kao polazište za realizaciju izvannastavnih aktivnosti u strukovnim školama
T Škojo
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 62 (2), 167-184, 2016
62016
Odnos glazbenih preferencija srednjoškolaca, glazbenog obrazovanja i sociodemografskih varijabli
T Škojo
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 26 (2), 33-58, 2019
52019
Djeca s posebnim potrebama na nastavi solfeggia
T Škojo
Tonovi 55, 19-33, 2010
52010
Synchronic vs. diachronic model of teching music
T Škojo
Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu, 2010
5*2010
Promjene u didaktičkom strukturiranju nastave glazbe u Republici Hrvatskoj
T Škojo
Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju 2 (2), 391-405, 2018
42018
Individualizarano poučavanje i inkluzija učenika s oštećenjem sluha u nastavi glazbene kulture–nastavnički izazov [Znanstveni rad]
T Škojo, A Mance
Cetinje: Muzička akademija, 2018
42018
NOVE PARADIGME U POUČAVANJU SVIRANJA KLAVIRA.
T Škojo, M Sabljar
Zivot i Skola 62 (3), 2016
42016
Utjecaj zborskoga pjevanja na razvoj glazbenih preferencija djece predškolske dobi
T Škojo, A Radočaj-Jerković, M Milinović
Međunarodna znanstvena konferencija Globalne i lokalne perspektive …, 2016
42016
Početni koraci u organiziranom glazbenom podučavanju darovite djece
T Škojo
Metodika rada s talentovanim učenicima, 2011
42011
Nacionalni kurikulum i glazbeno obrazovanje budućih učitelja
V Svalina, T Škojo
Zbornik radova meĊunarodnog simpozija “Glazbena pedagogija u svjetlu …, 2009
42009
Proširivanjem glazbenih preferencija učenika prema interkulturalnom kurikulumu glazbene nastave
T Škojo, M Sesar
U: 20. pedagoški forum scenskih umetnosti Tematski zbornik Muzički …, 2018
32018
Poticanje i usmjeravanje interesa za glazbene sadržaje aktivnim, suradničkim učenjem (Mogućnost primjene teorije višestruke inteligencije u nastavi glazbene kulture i …
T Škojo
Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 63-75, 2018
32018
Competencies of Teachers for Realization of Beginner Solfeggio
T Škojo
''Music in Society''The Collection of Papers, 2018
32018
Didaktičko-metodičko strukturiranje kurikuluma glazbe u općem i obveznom obrazovanju
T Škojo
Neobjavljena doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta …, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20