Ivana Žužul
Ivana Žužul
profesor književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Prosjaci & sinovi
I Raos
Matica hrvatska, 2004
182004
Urota zrinsko-frankopanska
E Kumičić, S Težak, D Gabrić-Bagarić, A Vukasović, I Žužul
Matica hrvatska, 1998
6*1998
TIJELO BEZ KOSTI. Kako se zamišljao nacionalni identitet u tekstovima hrvatskih preporoditelja
I Žužul
22015
Imagi/nacija. Neoromantičarski koncepti imaginacije u tekstovima hrvatskog narodnog preporoda iu pjesništvu Domovinskog rata
I Žužul
Poznańskie Studia Slawistyczne, 291-318, 2011
22011
Moć (fikcije) književnopovijesne naracije. Kulturološka analiza Frangešove Povijesti hrvatske književnosti
I Žužul
Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti 54 (3-4), 153-174, 2010
22010
ILUZIJE KNJIŽEVNOPOVIJESNE HI-STORIJE
I Žužul
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 22 (2), 7-19, 2010
22010
Izbor pjesama I.
V Nazor, N Mihanović, I Žužul
Matica hrvatska, 1999
21999
Imaginarna usidjelica. Kulturalne reprezentacije usidjelice u Dnevniku Dragojle Jarnević i Ševi Dezsőa Kosztolányi
K Peternai Andrić, I Žužul
Književna smotra: Časopis za svjetsku književnost 50 (187 (1)), 23-36, 2018
12018
Zaglavljeni u distopiji. Otok kao mjesto bez mjesta u Šoljanovu Na Pelegrinu i Karuzinu Vodiču po otoku
I Žužul
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2012
12012
Pamćenje, sjećanje i zaborav: figure oblikovanja nacionalne kulture
I Žužul
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2011
12011
Povijest književnosti
I Žužul
Hrvatska književna enciklopedija 3, Ma-R, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011
12011
Uloga tekstova Hrvatskoga narodnog preporoda u tvorbi nacionalnog identiteta
I Žužul
12007
Format bez formata Čitateljsko iskustvo oslabljenih pripovjednih nadležnosti u romanu Leica format
I Žužul
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 32 (1), 95-113, 2020
2020
Format-less format Reader’s experience relieved of narrative competences in the novel The Leica Format
I Žužul
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 32 (1), 95-113, 2020
2020
U škripcu književnohistorijskoga diskursa ili o mjestu suvremene hrvatske drame u nacionalnom književnom kanonu
I Žužul
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2019
2019
Stranded by Literary-Historiographic Discourse or on the Place of Contemporary Croatian Playwriting in the National Literary Canon
I Žužul
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2019
2019
Izmišljanje književnosti. Učinci fikcije u povijestima hrvatske književnosti
I Žužul
2019
Inventing literature. The effects of fiction in the histories of Croatian literature
I Žužul
MEANDARMEDIA, 2019
2019
Imagined spinster. Cultural representations of unmarried women in Dragojla Jarnević's Diary and Dezső Kosztolányi's Skylark
K Peternai Andrić, I Žužul
Književna smotra: Časopis za svjetsku književnost 50 (187 (1)), 23-36, 2018
2018
POLITIKE KULTURE MLADIH U DRAMI DVIJE TENE ŠTIVIČIĆ
I Žužul
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2018
2018
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20