Sanja Zubčić
Sanja Zubčić
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Potvrđena adresa e-pošte na globalnet.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Grobnički govor XX. stoljeća:(gramatika i rječnik)
I Lukežić, S Zubčić
Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 2007
402007
Akcenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima (sinkronijski i dijakronijski aspekt)
S Zubčić
Doktorska disertacija. Rijeka, 2006
272006
Turcizmi u frazemima hrvatskih govora
S Vranić, S Zubčić
Filologija, 103-145, 2013
152013
Frazeologija grobničkih govora
S Bogović
Grobnički zbornik, 341-362, 1996
121996
Neocirkumfleks u čakavskom narječju
S Zubčić
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2017
102017
Duljenja naglašenoga vokala u sjeverozapadnim čakavskim govorima
S Zubčić
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32 (1), 327-348, 2006
102006
Speech of Croatian emigrants in the overseas countries and countries of Western Europe: The level of research attained
S Zubčić
Croatian studies review 6 (1), 141-161, 2010
9*2010
Akcenatski tip c u imenica muškoga roda u sjeverozapadnim čakavskim govorima
S Zubčić
Hrvatski dijalektološki zbornik 16, 157-170, 2010
92010
Akcent glagolskoga pridjeva radnoga u sjeverozapadnim čakavskim govorima
S Zubčić
Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči, 139-163, 2003
82003
Grobnički govor XX. stoljeća. katedra čakavskog sabora Grobnišćine. rijeka
I Lukežić, S Zubčić
72007
Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna
S Zubčić, I Sanković
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 2, 51-62, 2008
52008
Iz sintakse grobničkih govora
S Zubčić
U službi jezika (zbornik u čast Ivi Lukežić) 1, 47-76, 2007
52007
Makedonski predložak Kločeva glagoljaša
S Zubčić
Makedonski jazik, 103-116, 2009
42009
Promjene u grobničkome leksiku
I Lukežić, S Zubčić
Riječki filološki dani (zbornik radova) 6, 319-338, 2006
42006
Akcent pridjeva u nekim sjeverozapadnim čakavskim govorima
S Zubčić
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (zbornik radova) 5, 619-632, 2004
42004
Akcenatski tipovi u grobničkoj skupini govora
S Zubčić
Magistarska radnja. Rijeka, 2001
42001
Frazeologija u čakavskim dijalektološkim rječnicima
S Zubčić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja, 121-132, 1997
41997
Cakavizam u Rijeci (prilog dijakronijskoj dijalektologiji)
S Zubčić
Etymologica diachronica Slavica, w 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława …, 2014
32014
Strukturalna analiza turcizama u frazemima hrvatskih štokavskih govora
S Vranić, S Zubčić
Bosanskohercegovački slavistički kongres (zbornik radova) 1, 685-693, 2012
32012
Jezične značajke Greblova Tlmačenia od muki gospoda našego Isuhrsta (prilog dijakronijskoj dijalektologiji)
S Zubčić
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (zbornik radova) 8, 631-646, 2010
32010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20