Follow
Marin Strmota
Marin Strmota
Assistant professor, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Department of
Verified email at net.efzg.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
1552016
Barnett papers in social research. 2015, no. 9 [electronic resource]: Fertility and family policies in Central and Eastern Europe
L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, A Akrap, E Antipova, M Bobic, ...
Oxford: University of Oxford, Department of Social Policy and Intervention, 2015
272015
Sociodemografske odrednice zaposlenosti žena u Hrvatskoj
J Gelo, Š Smolić, M Strmota
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 20 (1 (111)), 69-88, 2011
202011
Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća: uzroci i posljedice
A Akrap, M Strmota, K Ivanda
U: Marin Sopta i dr.(ur.), Hrvatska izvan Hrvatske II.(str. 543–551). Zagreb …, 2017
162017
i Ivanda, K.(2017)
A Akrap, M Strmota
Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21, 543-551, 0
10
Stanovništvo 50+ u ulozi pružatelja i primatelja neformalne skrbi u Hrvatskoj
M Strmota
Revija za socijalnu politiku 24 (1), 1-18, 2017
72017
Iseljavanje iz Hrvatske od početka 21. stoljeća: uzroci i posljedice, u: Sopta et all: Hrvatska izvan domovine II
A Akrap, M Strmota, K Ivanda
Zagreb, 2017
62017
Ekonomska aktivnost stanovništva u Hrvatskoj u dobi od 55 do 64 godine i potencijalne rezerve radne snage
A Akrap, M Strmota, K Ivanda
EFZG Occasional Publications (Department of Macroeconomics) 1, 3-22, 2018
52018
Mobilnost stanovništva u Hrvatskoj iz perspektive životnoga ciklusa
I Čipin, M Strmota, P Međimurec
Migracijske i etničke teme/Migration and Ethnic Themes 32 (1), 9-35, 2016
52016
Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća
A Akrap, M Strmota
Hrvatska izvan domovine, 71-79, 2015
52015
50+ Population in the role of providers and receivers of informal care in Croatia
M Strmota
Revija za socijalnu politiku 24 (1), 1-17, 2017
32017
Demografske odrednice međugeneracijskih materijalnih i financijskih transfera u Hrvatskoj
M Strmota, K Ivanda
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 13 (2), 1-15, 2015
32015
Sociodemographic characteristics of modern tourists as a determining factor in the need recognition for travel
P Barišic, M Strmota, K Ivanda
Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and …, 2019
22019
Zbornik znanstvenog skupa» Demografija u Hrvatskoj «povodom 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić
P Bejaković
Revija za socijalnu politiku 22 (1), 117-122, 2015
22015
Demografski izazovi na lokalnoj i regionalnoj razini Hrvatske
M Strmota, K Ivanda
Prilika ili prijetnja: Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj …, 2022
1*2022
Usporedba domaće i inozemne službene statistike o iseljavanju iz Hrvatske
M Strmota
U M. Perić-Kaselj (Ur.) Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država …, 2020
12020
Population Mobility in Croatia from a Life Course Perspective
I Čipin, M Strmota, P Međimurec
Migracijske i etničke teme 32 (1), 9-35, 2016
12016
Socio-Demographic Determinants of Female Employment in Croatia
J Gelo, Š SMOLIĆ, M Strmota
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 20 (1 (111)), 69-88, 2011
12011
Electricity Access in non-OECD Countries: Do Household Size and Composition Matter?
M Strmota, K Ivanda
Zagreb International Review of Economics & Business 25 (1), 83-99, 2022
2022
Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta EnergoDem
K Ivanda, M Strmota
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20