Elena Rudan
Elena Rudan
Assistant professor, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija
Potvrđena adresa e-pošte na fthm.hr
NaslovCitiranoGodina
Razvojne perspektive kreativnoga turizma Hrvatske
E Rudan
Ekonomska misao i praksa, 713-730, 2012
342012
THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN SMALL HISTORICAL TOWNS¶
E Rudan
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial …, 2010
242010
Uloga lokalnog stanovništva u razvoju turizma destinacije
E Rudan
Tranzicija 14 (29), 58-67, 2012
232012
Development concept and strategy for creative tourism of the Kvarner destination
C Stipanović, R Elena
Tourism & Hospitality Industry 2014 Trends in Tourism and Hospitality Management, 2014
142014
Tourism Destination Research
B Blažević, M Peršić, S Marković, DS Jurdana, S Christian, RA Radnić, ...
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci, 2012
72012
Menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma destinacije
E Rudan
doctoral dissertation. Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2011
72011
The new strategic orientation in innovating hospitality logistics system
C Stipanović, E Rudan
Tourism and hospitality management 20 (2), 195-206, 2014
62014
Tourism product club in generating the value chain
C Stipanović, E Rudan
Polish Journal of Management Studies 14, 2016
52016
Tourism product club in the development of outdoor tourism-Baška Municipality
C Stipanović, E Rudan, I Kovačić
Tourism and Hospitality Industry, 2016
42016
Innovating the development concept to enhance the competitiveness of destination Kvarner
C Stipanović, E Rudan
Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013: 5. mednarodna …, 2013
42013
POSSIBILITIES FOR DEVELOPING CULTURAL TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF MOSCENICKA DRAGA–the case of historical trails
E Rudan
Tourism and hospitality management 13 (2), 515-522, 2007
42007
The challenges of small enterprises in generating destination creative offer
C Stipanović, E Rudan, Z Zadel
Tourism in South East Europe... 4, 579-590, 2017
32017
Valorization of Batana Salvorina in the Development and Brand Identity of Umag
C Stipanović, E Rudan, M Klarić
NAŠE MORE: znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo 62 (2), 67-73, 2015
32015
Creative tourism in destination brand identity
C Stipanović, E Rudan
International Journal Vallis Aurea 1 (1), 75-83, 2015
32015
Festival Tourism in the repositioning of Croatian tourism destinations
C Stipanovic, E Rudan, P Peršin
3rd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern …, 2015
32015
The Possibilities for the development of a destinations's cultural tourism
E Rudan
Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption 7th …, 2010
32010
Possibilities of entrepreneurial development in cultural tourism of croatian cities
C Stipanović, E Rudan, Z Zadel
24th Biennial International Congress: Tourism and hospitality industry, 2018
22018
Mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Mošćenicama
E Rudan
Mošćenički zbornik 5 (5), 87, 2008
22008
Small-entrepreneurship knowledge management in the destination value chain
C Stipanović, E Rudan
Supply chain management in hospitality industry, 2018
12018
Prilog očuvanju i valorizaciji lovranskog guca u turističkoj ponudi Lovrana
E Rudan, A Montan
Zbornik Lovranšćine 4 (1), 37-58, 2016
12016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20