Davor Vuković
Davor Vuković
Docent fundamentalne teologije, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja
Potvrđena adresa e-pošte na djkbf.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke perspektive
D Vuković, J Bošnjaković
Bogoslovska smotra 86 (3), 731-756, 2016
102016
„Milosrđe u biblijsko-teološkoj perspektivi “
D Vuković
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144, 14-21, 2016
22016
Čovjek kao» animal symbolicum «: Neki aspekti filozofske antropologije Ernsta Cassirera
I Džinić, D Vuković
Obnovljeni Život 68 (2013), 493-504, 2021
12021
Svećenik i radost–od iskustva do navještaja evanđelja
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 22 (4), 497-513, 2014
12014
Teologija pred izazovom filozofijske hermeneutike
D Vuković
Obnovljeni Život 68 (3), 353-365, 2013
12013
Il rapporto tra verità e storia in HG Gadamer e W. Kasper
D Vuković
Pontificia Università Gregoriana, 2012
12012
Duhovna dimenzija borbe protiv koronavirusa
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 29 (1.), 5-10, 2021
2021
Napast arogancije
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 27 (3), 379-385, 2019
2019
Biskup i prezbiteri u obzoru ekleziologije zajedništva. Teološko-pastoralne smjernice
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 26 (2), 295-311, 2018
2018
The Bishop and Presbyters in View of the Ecclesiology of Communion. Theological-pastoral Guidelines
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 26 (2), 295-311, 2018
2018
Teologija-čuvarica i tumačiteljica nadnaravnog
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 25 (4), 509-511, 2017
2017
Fenomenologija hodočašća i marijanska svetišta
D Vuković
Gospi Tekijskoj. Zbornik radova, 149-160, 2017
2017
Absolution and Reconciliation as Gifts of God’s Merciful Love
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 24 (4), 555-566, 2016
2016
Empathy, compassion, and mercy: psychological and theological perspectives
D VUKOVIĆ, J BOŠNJAKOVIĆ
Bogoslovska smotra 86 (3), 731-756, 2016
2016
Ekleziologija zajedništva (communio) i njezine ekumenske perspektive
A Japundžić, D Vuković
Jedna, sveta, opšta i apostolska Hristova Crkva. Kongarovi pogledi u …, 2016
2016
Odrješenje i pomirenje kao darovi Božje milosrdne ljubavi
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 24 (4), 555-566, 2016
2016
God's mercy and suffering in contemporary theological discourse
D Vuković
O Božjem milosrđu, 2016
2016
Božje milosrđe kao supatnja u suvremenoj teološkoj misli
D Vuković
O Božjem milosrđu. Zbornik radova, uredili: Raguž, Ivica; Šokčević, Šimo …, 2016
2016
Adolf POLEGUBIĆ–Boris VULIĆ (ur.), Zapad, vjera i razum, Zbornik radova godišnjega pastoralnog skupa, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2015., 173 str.
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 23 (3), 387-391, 2015
2015
María Carmen APARICIO VALLS, Ispirazione, Cittadella, Assisi, 2014., 148 str.
D Vuković
Diacovensia: teološki prilozi 23 (2), 244-247, 2015
2015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20