Andrea Načinović Margan
Andrea Načinović Margan
Asistentica, Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na uniri.hr
NaslovCitiranoGodina
Prometni sustavi sveučilišnih kampusa u SAD-u i Europi
A Načinović Margan, A Deluka-Tibljaš
Pomorski zbornik 47 (1.), 145-157, 2014
2014
Deformational properties of unbound granular pavement materials
A Načinović Margan, Ž Arbanas, A Deluka-Tibljaš, M Cuculić
Road and Rail Infrastructure, 649-656, 2014
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–2