Jurica Maltar
Jurica Maltar
M.S. in Mathematics, Department of Mathematics, University of Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na mathos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Robotski operacijski sustav ROS
M Šarić
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Mathematics …, 2018
22018
Visual place recognition using directed acyclic graph association measures and mutual information-based feature selection
J Maltar, I Marković, I Petrović
Robotics and Autonomous Systems 132, 103598, 2020
12020
NOSeqSLAM: Not only Sequential SLAM
J Maltar, I Marković, I Petrović
Iberian Robotics conference, 179-190, 2019
12019
NestJS
M Sabo
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Mathematics …, 2020
2020
Upravljanje svesmjernim robotima
D Suhić
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Mathematics …, 2018
2018
Angular
J Maltar
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Mathematics …, 2017
2017
Elektronička pošta
J Maltar
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Mathematics …, 2015
2015
Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku Odjel za matematiku Sveučilišni preddiplomski studij matematike i računarstva
M Sabo
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–8