Follow
Milan Matijevic
Title
Cited by
Cited by
Year
Didaktika
L Bognar, M Matijević
Školska knjiga, 2002
5772002
Nastava usmjerena na učenika: prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama
M Matijević, D Radovanović, J Muršak
Školske novine, 2011
2352011
Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije
M Matijević
UNA-MTV, 1994
2031994
Ocjenjivanje u osnovnoj školi
M Matijević, C Razdevšek-Pučko
Tipex, 2004
1542004
Multimedijska didaktika
M Matijević, T Topolovčan
Školska knjiga, 2017
812017
i Radovanović, D.(2011)
M Matijević
Nastava usmjerena na učenika, 2002
712002
Evaluacija u odgoju i obrazovanju
M Matijević
Pedagogijska istraživanja 2 (2), 279-298, 2005
692005
Projektno učenje i nastava
M Matijević
Znamen: Nastavnički suputnik, 188-225, 2008
612008
Učiti po dogovoru: uvod u tehnologiju obrazovanja odraslih
M Matijević
Birotehnika, 2000
522000
Pedagogija za učitelje i nastavnike
M Matijević, V Bilić, S Opić
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2016
512016
Poučavati prava i slobode: priručnik za učitelje osnovne škole: s vježbama za razrednu nastavu
V Spajić-Vrkaš
Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, 2004
472004
Andragogija
V Andrilović, M Matijević, N Pastuović, M Špan, S Pongrac
Školska knjiga, 1985
471985
Između didaktike nastave usmjerene na učenika i kurikulumske teorije
M Matijević
U: Zbornik radova Četvrtog kongresa matematike. Zagreb: Hrvatsko matematičko …, 2010
432010
Konstruktivistička nastava: teorija i empirijska istraživanja
T Topolovčan, V Rajić, M Matijević
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017
332017
Critical thinking as a dimension of constructivist learning: some of the characteristics of students of lower secondary education in croatia
T Topolovčan, M Matijević
Center for Educational Policy Studies Journal 7 (3), 47-66, 2017
322017
Ocjenjivanje u finskoj obveznoj školi
M Matijević
Odgojne znanosti 8 (2 (12)), 469-495, 2006
312006
Udžbenik u novom medijskom okruženju
M Matijević
U: Udžbenik i virtualno okruženje, Zagreb: Školska knjiga, 2004
302004
Didaktika i obrazovna tehnologija
M Matijević
U: Osnove suvremene pedagogije, Mijatović, A.(ur.). Zagreb: Hrvatski …, 1999
291999
Primary school pupils’ free time activities
M Badrić, I Prskalo, M Matijević
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (2 …, 2015
262015
Pedagoški vid vrednovanja i ocjenjivanja učenika
M Matijević
Pravnopedagoški priručnik za osnovne i srednje škole, 241-251, 2011
262011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20