Prati
Gabrijela Vrdoljak
Gabrijela Vrdoljak
Associate Professor, University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Predicting procrastination: The role of academic achievement, self-efficacy and perfectionism
A Kurtovic, G Vrdoljak, A Idzanovic
International Journal of Educational Psychology: Ijep 8 (1), 1-26, 2019
1082019
Uloga nekih vršnjačkih i školskih varijabli u predviđanju vršnjačkoga nasilnog ponašanja
T Velki, G Vrdoljak
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 22 (1), 101-120, 2013
602013
Metacognition and intelligence as predictors of academic success
G Vrdoljak, T Velki
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 14 (4 …, 2012
292012
Metacognition and intelligence as predictors of academic success
G Vrdoljak, T Velki
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 14 (4 …, 2012
292012
Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata: Uloga proaktivnosti i pristupa učenju
G Vrdoljak, M Kristek, A Jakopes, P Zarevski
Suvremena psihologija 17 (2), 136-136, 2014
20*2014
Positive youth development and depression: An examination of gender differences in Croatia and Spain
D Gomez-Baya, A Babić Čikeš, M Hirnstein, A Kurtović, G Vrdoljak, ...
Frontiers in psychology 12, 6282, 2022
142022
Odnos ciljeva postignuća, strategija učenja i ocjena u srednjoškolskoj nastavi fizike
G Vrdoljak, V Vlahović-Štetić
Psihologijske teme 27 (2), 141-157, 2018
132018
Contribution to family, friends, school, and community is associated with fewer depression symptoms in adolescents-mediated by self-regulation and academic performance
A Kurtovic, G Vrdoljak, M Hirnstein
Frontiers in Psychology 11, 615249, 2021
102021
Parenting style and the active involvement of fathers in child-rearing
MB Nemet, G Vrdoljak, VL Budaić
Jahr–European Journal of Bioethics 12 (1), 107-125, 2021
82021
Predicting academic achievement based on goal orientations and study approaches
N Miškulin, G Vrdoljak
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 19 (3 …, 2017
72017
Metakognicija i inteligencija kao prediktori školskog uspjeha
G Vrdoljak, T Velki
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 14 (4 …, 2012
72012
Razvoj upitnika o nasilju među školskom djecom
T Velki, G Kuterovac Jagodić, G Vrdoljak
Neobjavljen rad, 2011
52011
Osobine ličnosti, ciljne orijentacije i školski uspjeh
G Vrdoljak, I Lovaković, A Kurtović
Primenjena psihologija 11 (3), 325-344, 2018
42018
Gender as a moderator and age as a mediator variable in predicting the school adjustment based on self-evaluated symptoms of ADHD
T Velki, G Vrdoljak
Primenjena psihologija 12 (1), 65-83, 2019
32019
PERSONALITY TRAITS, GOAL ORIENTATIONS AND SCHOOL ACHIEVEMENT
G Vrdoljak, I Lovakovic, A Kurtovic
PRIMENJENA PSIHOLOGIJA 11 (3), 325-344, 2018
22018
Personality traits, goal orientations and learning strategies
G Vrdoljak, T Velki
International conference MINDfulness 2016» Be Mindful, Teach Mindfully …, 2016
22016
Roditeljski stilovi i uključenost očeva u odgoj
M Brust Nemet, G Vrdoljak, V Livaja Budaić
Jahr: Europski časopis za bioetiku 12 (1), 107-125, 2021
12021
Predviđanje akademskog uspjeha na temelju ciljnih orijentacija i pristupa učenju
N Miškulin, G Vrdoljak
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 19 (3 …, 2017
12017
Važnost strategija učenja za uspjeh u fizici kod srednjoškolaca
G Vrdoljak
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 62 (2), 69-78, 2016
12016
The role of some peer and school variables in prediction of peer violence
T Velki, G Vrdoljak
Društvena istraživanja 22 (1), 101-120, 2013
12013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20