Follow
Urszula Piszcz
Title
Cited by
Cited by
Year
Chlorophyll fluorescence as a tool for nutrient status identification in rapeseed plants
HM Kalaji, W Bąba, K Gediga, V Goltsev, IA Samborska, MD Cetner, ...
Photosynthesis Research 136, 329-343, 2018
1872018
Field-Scale Evaluation of Botanical Extracts Effect on the Yield, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Celeriac (Apium graveolens L. Var. rapaceum)
K Godlewska, P Pacyga, I Michalak, A Biesiada, A Szumny, N Pachura, ...
Molecules 25 (18), 4212, 2020
172020
Suitability of different soil extractants for determination of available Cu and Mn contents in Polish soils
K Gediga, Z Spiak, U Piszcz, K Bielecki
Communications in Soil Science and Plant Analysis 46 (sup1), 81-93, 2015
172015
Wspoldzialanie dlugoletniego nawozenia azotem i obornikiem na zawartosc manganu w pszenicy ozimej
B Rabikowska, U Piszcz
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 434 (1), 97-104, 1996
161996
Systematic investigation of the effects of seven plant extracts on the physiological parameters, yield, and nutritional quality of radish (Raphanus sativus var. sativus)
K Godlewska, P Pacyga, I Michalak, A Biesiada, A Szumny, N Pachura, ...
Frontiers in Plant Science 12, 651152, 2021
152021
Wplyw 20-letniego zroznicowanego nawozenia mineralnego na wlasciwosci gleby gliniastej. Cz. 1
B Rabikowska, K Wilk, U Piszcz
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa 37 (1), 119-131, 1993
151993
Zakres i zasieg zmian odczynu i wlasciwosci sorpcyjnych w glebie plowej pod wplywem dlugoletniego nawozenia obornikiem i azotem
B Rabikowska, U Piszcz
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 84, 423-428, 2000
142000
Effect of Botanical Extracts on the Growth and Nutritional Quality of Field-Grown White Head Cabbage (Brassica oleracea var. capitata)
K Godlewska, P Pacyga, I Michalak, A Biesiada, A Szumny, N Pachura, ...
Molecules 26 (7), 1992, 2021
122021
Zawartosc cynku i jego nagromadzenie przez pszenice ozima w warunkach trwalego zroznicowanego nawozenia obornikiem i azotem
B Rabikowska, U Piszcz
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 434 (1), 275-283, 1996
121996
Wstępna ocena działania nawozowego obornika podżdżownicowego
B Rabikowska, U Piszcz
Mat. Konf. Nawozy organiczne, Szczecin 1, 199-203, 1992
111992
Nastepcze dzialanie obornika podzdzownicowego na plonowanie i sklad chemiczny kukurydzy
B Rabikowska, U Piszcz
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 151-158, 1993
101993
Effects of the exogenous glycinebetaine on photosynthetic apparatus in cucumber leaves challenging Al stress
P Stepien
Proceedings of the 18th international conference on heavy metals in the …, 2016
92016
Wpływ przyorania słomy z dodatkiem azotu mineralnego na zawartość azotu w glebie
Z Spiak, U Piszcz, A Kotecki
Nawozy i Nawożenie 4 (1 [10]), 2002
82002
Oddziaływanie wieloletniego nawożenia mineralnego na zawartość miedzi, manganu i cynku w glebie
B Rabikowska, U Piszcz, K Wilk
Mat. VII Symp.„Mikroelementy w rolnictwie". Wrocław, 16-17, 1992
81992
Bilans fosforu w warunkach długoletniego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi
B Rabikowska, U Piszcz
Nawozy i Nawożenie 4 (4 [13]), 2002
72002
Disposition of nutrients in seeds and straw of selected winter rape cultivars. Pt. 2. Micronutrients
Z Spiak, U Piszcz, T Zbroszczyk, WKZ Roslin
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu. Rolnictwo (Poland), 2007
62007
Wplyw zroznicowanego nawozenia azotem na wykorzystanie miedzi, manganu i cynku z obornika w czteroletnim zmianowaniu. Czesc III. Cynk
B Rabikowska, U Piszcz
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 502 (1), 287-296, 2004
62004
Dynamika nagromadzania fosforu przez pszenicę ozimą w warunkach trwałego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem
B Rabikowska, U Piszcz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 308-317, 1998
61998
Dynamika nagromadzania fosforu przez pszenicę ozimą w warunkach trwałego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem
B Rabikowska, U Piszcz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 308-317, 1998
61998
Modification of Sulfur Content in Miscanthus x giganteus under Different Nitrogen and Potassium Fertilization
Z Spiak, U Piszcz, T Zbroszczyk
Ecological Chemistry and Engineering. A 19 (3), 213-221, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20