Ana Mikić Čolić
Ana Mikić Čolić
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Word formation of blends
A Mikić Čolić
Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti 19 (2), 21-36, 2015
142015
Tvorbeni postupci u žargonu: jezična kreativnost i/ili posuđivanje
A Mikić Čolić
Od norme do uporabe 1, 232-252, 2018
112018
Semantička tvorba u osječkom gradskom govoru
B Kuna, AM Čolić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43 (1), 79-94, 2017
102017
Slavonski gradski govori‒poveznice i razlike
B Kuna, A Mikić Čolić
Zbornik radova sa 6. Hrvatskog slavističkog kongresa, 2016
92016
Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine
A Mikić Čolić
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2012
9*2012
Semantička neologija u hrvatskome jeziku
B Kuna, A Mikić
X. Međunarodni kroatistički znanstveni skup, 37-57, 2012
72012
Tvorba glagolskih neologizama i uklapanje u jezični sustav
A Mikić Čolić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (1), 87-102, 2015
62015
ULOGA AFEKTIVNIH ČINITELJA U INTENZIVNOM UČENJU HRVATSKOGA KAO STRANOG JEZIKA
A Mikić Čolić
Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku 46 (1-2), 5-22, 2017
52017
Što je (u) ime (nu)?-onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku
B Domorad, A Mikić Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 95-107, 2019
32019
Damu se ne pita za godine–izricanje dobi u hrvatskom jeziku, u: Jezik i njegovi učinci
M Glušac, A Mikić Čolić
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb, 2018
3*2018
Hrvatska narječja i reklame u eletronskim medijima
B Kuna, A Mikić
Šokačka rič 5, 9-23, 2008
32008
Neologizmi: prijetnja i/ili jezično bogatstvo
A Mikić
Jezikoslovlje 19 (2), 107-110, 2007
32007
Syntactic Complexity and Subordination in Written Discourse of Speakers of Croatian as a Second and Foreign Language
I Trtanj, A Mikić Čolić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45 (2), 675-694, 2019
2*2019
Linguistic functions of the vocative as a morphological, syntactic and pragmatic-semantic category
M Glušac, A Mikić Čolić
Jezikoslovlje 18 (3.), 447-472, 2017
22017
Tvorba složenica u hrvatskom jeziku
AM Čolić
Slavica Wratislaviensia 159, 291-302, 2015
22015
Strategija eufemizacije i stereotipi o ženama u hrvatskoj književnosti
A Mikić
Lingvistika javne komunikacije: sociokulturni, pragmatički i stilistički …, 2009
22009
O koheziji i koherenciji teksta/On cohesion and coherence oftext.
AM Colic, I Trtanj
Suvremena Lingvistika 45 (88), 247-265, 2019
1*2019
Nomen est omen-tvorba nadimaka u hrvatskom jeziku
L Gašparević, A Mikić Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 109-116, 2019
12019
Posvojni dativ
B Kuna, A Mikić Čolić
Sintaksa padeža, 147-162, 2010
12010
Sinonim (ič) nost i uporaba glagola na-avati/-ivati
B Kuna, A Mikić
Nova Croatica: časopis za hrvatsku književnost i kulturu 3 (3 [53]), 33-50, 2009
12009
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20