Ana Mikić Čolić
Ana Mikić Čolić
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
TVORBA STOPLJENICA
A Mikić Čolić
Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 19 (2), 21-36, 2015
9*2015
Tvorbeni postupci u žargonu: jezična kreativnost i/ili posuđivanje
A Mikić Čolić
Od norme do uporabe 1, 232-252, 2018
82018
Slavonski gradski govori‒poveznice i razlike
B Kuna, A Mikić Čolić
Zbornik radova sa 6. Hrvatskog slavističkog kongresa, 2016
42016
Semantička tvorba u osječkom gradskom govoru
B Kuna, AM Čolić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43 (1), 79-94, 2017
32017
Tvorba glagolskih neologizama i uklapanje u jezični sustav
A Mikić Čolić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (1), 87-102, 2015
32015
ULOGA AFEKTIVNIH ČINITELJA U INTENZIVNOM UČENJU HRVATSKOGA KAO STRANOG JEZIKA
A Mikić Čolić
Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku 46 (1-2), 5-22, 2017
22017
Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine
A Mikić Čolić
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2012
22012
Neologizmi: prijetnja i/ili jezično bogatstvo
A Mikić
Jezikoslovlje 19 (2), 107-110, 2007
22007
Što je (u) ime (nu)?-onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku
B Domorad, A Mikić Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 95-107, 2019
12019
Linguistic functions of the vocative as a morphological, syntactic and pragmatic-semantic category
M Glušac, A Mikić Čolić
Jezikoslovlje 18 (3.), 447-472, 2017
12017
Tvorba složenica u hrvatskom jeziku
AM Čolić
Slavica Wratislaviensia 159, 291-302, 2015
12015
Posvojni dativ
B Kuna, A Mikić Čolić
Sintaksa padeža, 147-162, 2010
12010
Strategija eufemizacije i stereotipi o ženama u hrvatskoj književnosti
A Mikić
Lingvistika javne komunikacije: sociokulturni, pragmatički i stilistički …, 2009
12009
Vezani leksički morfemi-od norme do uporabe
A Mikić Čolić, M Bošnjak
Od norme do uporabe 2, 297-325, 2020
2020
On cohesion and coherence of text
A Mikić Čolić, I Trtanj
Suvremena lingvistika 45 (88), 247-264, 2019
2019
Syntactic Complexity and Subordination in Written Discourse of Speakers of Croatian as a Second and Foreign Language
I Trtanj, A Mikić Čolić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45 (2), 675-694, 2019
2019
Is there truly a tool for any task? A cognitive linguistic look at the polysemy of-ač in Croatian
AM Čolić, G Milić
Book of Abstracts, 44, 2019
2019
Polisemija sufiksa-ač i-aš u hrvatskom jeziku
AM Čolić
Slavica Wratislaviensia 170, 147-158, 2019
2019
Nomen est omen-tvorba nadimaka u hrvatskom jeziku
L Gašparević, A Mikić Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 109-116, 2019
2019
Time in language and language in time
AM Čolić
Kolo: časopis Matice hrvatske 29 (2), x-x, 2019
2019
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20