Ana Mikić Čolić
Ana Mikić Čolić
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
NaslovCitiranoGodina
TVORBA STOPLJENICA
A Mikić Čolić
Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 19 (2), 21-36, 2015
6*2015
Slavonski gradski govori‒poveznice i razlike
B Kuna, A Mikić Čolić
Zbornik radova sa 6. Hrvatskog slavističkog kongresa, 2016
22016
Tvorba glagolskih neologizama i uklapanje u jezični sustav
A Mikić Čolić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (1), 87-102, 2015
22015
Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine
A Mikić Čolić
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2012
22012
Hrvatska narječja i reklame u eletronskim medijima
B Kuna, A Mikić
Šokačka rič 5, 9-23, 2008
22008
Linguistic functions of the vocative as a morphological, syntactic and pragmatic-semantic category
M Glušac, A Mikić Čolić
Jezikoslovlje 18 (3.), 447-472, 2017
12017
Tvorba složenica u hrvatskom jeziku
AM Čolić
Slavica Wratislaviensia, 291-302, 2014
12014
Posvojni dativ
B Kuna, A Mikić Čolić
Sintaksa padeža, 147-162, 2010
12010
Neologizmi: prijetnja i/ili jezično bogatstvo
A Mikić
Jezikoslovlje 19 (2), 107-110, 2007
12007
Is there truly a tool for any task? A cognitive linguistic look at the polysemy of-ač in Croatian
AM Čolić, G Milić
Book of Abstracts, 44, 2019
2019
Time in language and language in time
AM Čolić
Kolo: časopis Matice hrvatske 29 (2), x-x, 2019
2019
Names in a dictionary: A lexicographic contribution to cultural memory and national identity
M Glušac, AM Čolić
Personal Names and Cultural Reconstructions, 2019
2019
Theory of Language
AM Čolić
Filozofski fakultet u Osijeku, 2019
2019
Grammatical competence at the periphery of the standard language
AM Čolić, V Bjedov
Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, 2019
2019
Suffix polysemy in Croatian
AM Čolić, M Glušac
XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu …, 2019
2019
Kako se rađa riječ?-tvorba imena tvrtki i robnih marki
A Šakić, A Mikić Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 117-126, 2019
2019
Što je (u) ime (nu)?-onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku
B Domorad, A Mikić Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 95-107, 2019
2019
Nomen est omen‒the formation of nicknames in Croatian
L Gašparević, AM Čolić
Gramatikom kroz onomastiku, 2019
2019
Dialect and standard language in the system of vertical multilingualism
AM Čolić, M Glušac
Dani hrvatske knjige i riječi, 2018
2018
Word formation processes in jargon: linguistic creativity and/or borrowing
AM Čolić
Od norme do uporabe, 2018
2018
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20