Prati
Ljubica Kordić
Ljubica Kordić
viša znanstvena suradnica, izvanredna profesorica
Potvrđena adresa e-pošte na pravos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
SURADNJA MEĐU KATEDRAMA U SVRHU PODIZANJA KVALITETE NASTAVE STRANIH JEZIKA STRUKE-KOMPARATIVNI PRISTUP.
D Kordić, Ljubica, Papa
Pravni vjesnik 30 (1), 73-88, 2014
142014
The Role of ESP Courses in General English Proficiency
V Cigan, L Kordić
Linguistica 53 (2), 153-173, 2013
132013
Strani jezik u funkciji pravne struke: istraživanje stavova djelatnih pravnika i studenata prava
L Kordić, N Mujić
Pravni vjesnik 19 (3-4), 57-78, 2003
122003
Addressing the needs of lawyers In legal English: a comparative Study in four European Union countries
H Sierocka, B Chovancová, L Kordić
Comparative Legilinguistics 33 (1), 57-88, 2018
92018
FUNKTIONSVERBGEFÜGE (FVG) ALS MERKMAL DER DEUTSCHEN RECHTSUND VERWALTUNGSSPRACHE
L Kordić, B Marušić
Comparative legilinguistics 29, 9-30, 2017
9*2017
Problemi razumijevanja i prevođenja pravnoga teksta
L Kordić
Vladimir Karabalić – Marija Omazić (ur.): Istraživanja, izazovi i promjene u …, 2008
92008
Pravna lingvistila–sinergija jezika i prava [Legal linguistics–A Synergy of the Language and Law]
L Kordić
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, 2015
62015
Pravna lingvistika: sinergija jezika i prava
L Kordić
Pravni fakultet Osijek, 2015
62015
Elementi neformalnosti i poetičnosti u jeziku prava
L Kordić
Zbornik radova s međunarodne konferencije HDPL: Prostor i vrijeme u jeziku …, 2010
62010
Specific Issues and Challenges in Translating EU Law Texts
L Kordić
Athens Journal of Humanities & Arts 7 (3), 235-254, 2020
52020
Developing Translation Competence Within the Lifelong Learning Programme for Lawyer-Linguists in the Republic of Croatia
L Kordić
. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 45 ((58)/ 2016), 97 – 110, 2016
52016
Njemački jezik prava s povijesnog gledišta, u: V
L Kordić
Karabalić–M. Omazić (ur.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i …, 2008
52008
Kurzwortbildungen als Merkmal der deutschen Rechtssprache
L Kordić
Linguistica 53 (2/2013), 185-197, 2013
42013
Metafora u njemačkom i hrvatskom pravnom idiomu
L KORDIĆ
LINGUA MONTENEGRINA časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja 3 …, 2010
42010
Metaphoric Use of Denotations for Colours in the Language of Law
L Kordić
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 58 (1), 101-124, 2019
32019
Teaching and learning foreign languages for legal purposes in Croatia
L Kordić, V Cigan
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 34 (47), 59-75, 2013
32013
Frazeologijja njemačkoga i hrvatskoga pravnog idioma: komparativni prikaz
A Kordić, Ljubica, Ivković
Pravni vjesnik Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u …, 2010
3*2010
„Jezična politika u multilingvalnoj sredini grada Osijeka–povijesni pristup “
L Kordić
Strani jezici 39 (3), 171-193, 2010
32010
Socioiogical Aspects of Public Communication in the Multicultural Town of Osijek, Croatia
LJ Kordić
Patricia-Luciana Runcan and Georgeta Raţă (eds.), Applied Social Psychology …, 2014
22014
Motivation and Electronic Media in Translation Teaching
L Kordić
Comparative Legilinguistics 40 (1), 67-90, 0
2
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20