Ana Bura
Ana Bura
Assistant, Ph.D. student at Department of Biotechnology, University of Rijeka, Croatia
Potvrđena adresa e-pošte na biotech.uniri.hr
NaslovCitiranoGodina
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
A Bura
University of Rijeka. Department of Biotechnology., 2018
2018
The role of phosphoinositides in intracellular membrane trafficking
A Bura
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, 2016
2016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–2