Prati
Ivica Pažin
Ivica Pažin
Professor of catechetics, Catholic Faculty of Theology in Đakovo, University of Josip Juraj
Potvrđena adresa e-pošte na djkbf.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
vjeronauk u školi–mjesto dijaloga Crkve i društva
I Pažin
Riječki teološki časopis 35 (1), 189-220, 2010
62010
Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice: utopija ili stvarnost?
M Šimunović, I Pažin
Kršćanska Sadašnjost, 2017
42017
Vjeronauk u školi. Izabrane teme
I PAŽIN
Đakovo: Biblioteka Diacovensia, 2010
32010
Za stolom ljubavi i pomirenja. Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole
I Pažin, A Pavlović
Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014
22014
Spolnost unutar promišljanja o identitetu kršćanske obitelji. Moralnoteološke i pastoralnokatehetske odrednice na temelju projekta “Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i …
I Pažin, S Vuletić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 46 (1), 31-58, 2011
22011
Pedagoško-didaktička osposobljenost vjeroučitelja
I Pažin
Kateheza: časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih 23 (1), 34-43, 2001
22001
Vjeronauk u školi kao dio navjestiteljskog i odgojnog djelovanja Crkve
I Pažin
Vjesnik Đakovačke i srijemske biskupije 77 (9), 559-565, 1999
21999
Josip ŠIMUNOVIĆ, Djelatna blizina. Sveti Josip–nadahnuće za pastoralno i katehetsko djelovanje u župnim zajednicama na području Republike Hrvatske, Glas Koncila, Zagreb, 2022 …
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 31 (1), 142-149, 2023
2023
Mali Koncil (Das Kleine Konzil)–seine evangelisierende und katechetische Dimension
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 30 (4), 593-613, 2022
2022
Evangelizacijska i katehetska dimenzija Maloga koncila
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 30 (4), 593-613, 2022
2022
Trajna izobrazba vjeroučitelja kao preduvjet unutarnje preobrazbe vjeronauka u školi
I Pažin
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 60 (1), 91-99, 2020
2020
Popis recenzenata u 2015. godini
I Antunović, L Babić, J Baloban, D Barić, A Barišić, Š Bilokapić, ...
Bogoslovska smotra 85 (3), 889-920, 2015
2015
Sexuality within the thoughts on the identity of Christian family
I Pažin, S Vuletić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 46 (1), 31-58, 2011
2011
Popis recenzenata u 2011. godini
NA Ančić, M Aničić, I Antunović, P Aračić, J Baloban, A Barišić, M Berljak, ...
Bogoslovska smotra 81 (4), 1023-1034, 2011
2011
PRIKAZ
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 19 (1), 147-152, 2011
2011
Der Religions unterricht in der Schule–Ort des Dial ogs zwischen Kirche und Gesellschaft
I Pažin
Riječki teološki časopis 35 (1), 189-220, 2010
2010
Župna kateheza u obnovi župne zajednice. Uključivanje vjernika laika u pastoralno djelovanje župne zajednice
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 12 (1), 73-101, 2004
2004
Parish Catechesis in the Renewal of a Parish Community. Involvement of the Lay Faithful in Pastoral Activities
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 12 (1), 73-101, 2004
2004
I. KARLIĆ, Ususret Bibliji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.
I Pažin
Diacovensia: teološki prilozi 11 (2), 371-374, 2003
2003
Pädagogisch-didaktisches Befähigtsein der Religionslehrer
I Pažin
Kateheza: časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih 23 (1), 34-43, 2001
2001
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20