Sanela Škorić
Sanela Škorić
Kineziološki fakultet
Verified email at kif.hr
TitleCited byYear
Turizam i sport-razvojni aspekti
M Bartoluci, N Čavlek, R Šugman
Školska knjiga, 2007
1162007
Management in Sport
M Bartoluci, S Škorić
Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu; Kineziološki …, 2009
662009
Menedžment u sportu i turizmu
M Bartoluci, M Andrijašević, S Andrijašević, D Omrčen
Kineziološki fakultet, 2004
502004
Winning medals at the Olympic games–does Croatia have any chance?
Z Čustonja, S Škorić
Kinesiology 43 (1), 2011
172011
PRAVILA PONAŠANJA U TURIZMU I NJIHOV UTJECAJ NA ODRŽIVI TURIZAM/CODES OF CONDUCT IN TOURISM AND THEIR IMPACT ON SUSTAINABLE TOURISM
K Bučar, S Škorić, D Prebežac
Acta turistica, 221-246, 2010
172010
Menadžment sportskog i nautičkog turizma
M Bartoluci, S Škorić
Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009
142009
Sportski turizam i njegovi učinci na turističke destinacije-primjer Istre
S Škorić
Acta turistica 20 (1), 67-92, 2008
14*2008
Karakteristike menadžera u upravljanju sportskim organizacijama
M Bartoluci, S Škorić
Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta …, 2009
112009
Public financing in Croatian sport
S Škorić, M Bartoluci, Z Čustonja
Financial theory and practice 36 (2), 179-197, 2012
92012
Uloga menadžmenta u sportskoj rekreaciji
M Bartoluci, S Škorić
Zbornik radova 17, 464-469, 2008
92008
Tourism and sport-aspects of development
M Bartoluci, N Čavlek, M Andrijašević, IA Holjevac, V Barić, S Bartoluci, ...
Školska knjiga, 2006
92006
ZNAČAJ STRUČNJAKA SPORTSKE REKREACIJE U TURIZMU
S Škorić, M Bartoluci
72010
The system of sports financing and management in the Republic of Croatia
S Škorić, Z Hodak
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i …, 2011
62011
Turizam i sport–razvojni aspekti
N Čavlek, M Bartoluci, S Škorić
Zagreb, Školska, 2007
62007
Sport tourism supply in Gorski Kotar (Croatia)–Analysis and possible recommendations for providers
M Perić, S Škorić, V Jurčević
Acta turistica 28 (1), 49-71, 2016
52016
Modeli organizacije i kvaliteta sportskorekreacijskog turizma u Istri
M Bartoluci, S Škorić, M Šindilj
U 22, 86-92, 2013
52013
Physical recreation in the Republic of Croatia-" yesterday-today-tomorrow"
M Bartoluci, S Škorić
Sport za sve: glasnik Hrvatskog saveza sportske rekreacije, 3-6, 2011
42011
„Uloga sportskih stručnjaka u realizaciji sportskorekreacijskih programa u turizmu “
M Bartoluci, S Škorić
U: Zbornik radova 16, 400-404, 2007
42007
Planning in the Croatian national sport federations
S Škorić, M Bartoluci
Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology 46 …, 2014
32014
Edukacija stručnjaka sporta u turizmu
S Škorić
Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu 1 (1), 50-56, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20