Sanela Škorić
Sanela Škorić
Kineziološki fakultet
Potvrđena adresa e-pošte na kif.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Turizam i sport: Razvojni aspekti
M Bartoluci, N Čavlek
Školska knjiga, 2007
1292007
Menadžment u sportu
M Bartoluci, S Škorić
Biblioteka Odjela za izobrazbu trenera, knjiga 1, 2009
792009
Menedžment u sportu i turizmu
M Bartoluci, M Andrijašević, S Andrijašević, D Omrčen
Kineziološki fakultet, 2004
502004
PRAVILA PONAŠANJA U TURIZMU I NJIHOV UTJECAJ NA ODRŽIVI TURIZAM/CODES OF CONDUCT IN TOURISM AND THEIR IMPACT ON SUSTAINABLE TOURISM
K Bučar, S Škorić, D Prebežac
Acta turistica, 221-246, 2010
302010
Utjecaj skakačkog i sprinterskog treninga na kvantitativne i kvalitativne promjene u nekim motoričkim i morfološkim obilježjima
G Marković
302004
Winning medals at the Olympic games–does Croatia have any chance?
Z Čustonja, S Škorić
Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology 43 …, 2011
192011
Menadžment sportskog i nautičkog turizma
M Bartoluci, S Škorić
Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009
162009
Sportski turizam i njegovi učinci na turističke destinacije-primjer Istre
S Škorić
Acta turistica 20 (1), 67-92, 2008
15*2008
Public financing in Croatian sport
S Škorić, M Bartoluci, Z Čustonja
Financial theory and practice 36 (2), 179-197, 2012
112012
The system of sports financing and management in the Republic of Croatia
S Škorić, Z Hodak
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i …, 2011
112011
Karakteristike menadžera u upravljanju sportskim organizacijama
M Bartoluci, S Škorić
Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta …, 2009
112009
Turizam i sport-razvojni aspekti/Tourism and sport-aspects of development
M Bartoluci, N Čavlek, M Andrijašević, I Avelini Holjevac, V Barić, ...
112007
Uloga menadžmenta u sportskoj rekreaciji
M Bartoluci, S Škorić
Zbornik radova 17, 464-469, 2008
92008
Planning in the Croatian national sport federations
S Škorić, M Bartoluci
Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology 46 …, 2014
72014
ZNAČAJ STRUČNJAKA SPORTSKE REKREACIJE U TURIZMU
S Škorić, M Bartoluci
72010
Sport tourism supply in Gorski Kotar (Croatia)–Analysis and possible recommendations for providers
M Perić, S Škorić, V Jurčević
Acta turistica 28 (1), 49-71, 2016
62016
Modeli organizacije i kvaliteta sportskorekreacijskog turizma u Istri
M Bartoluci, S Škorić, M Šindilj
U 22, 86-92, 2013
62013
Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma
S Škorić
62010
Turizam i sport–razvojni aspekti
N Čavlek, M Bartoluci, S Škorić
Zagreb, Školska, 2007
62007
Sports tourism offer in Croatia
M Bartoluci, S Škorić, Z Starešinić
Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i …, 2016
42016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20