Follow
Andrea Rogošić
Andrea Rogošić
PhD, Assistant Professor, University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, unist.hr
Verified email at ffst.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Imena i prezimena splitskih nahoda u 19. stoljeću
A Rogošić, AL Alfirević
Folia onomastica Croatica 23, 209-241, 2014
62014
Antroponimija Splita u 19. stoljeću
A Rogošić
Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014
42014
Osobna imena u Splitu u razdoblju preporodnoga pokreta
A Rogošić
Folia onomastica Croatica, 143-165, 2017
32017
O imenima jedrenjaka u Dalmaciji u 19. stoljeću
A Luketin Alfirević, A Rogošić
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 77-109, 2011
22011
Elementi italiani nei cognomi di Spalato
M Marasović-Alujević, A Rogošić
Quaderni Internazionali di RIOn 5; Studi internazionali per i 20 anni della …, 2015
12015
Prevođenje frazema i frazemskih modifikacija u sinkronizaciji animiranih filmova
A Rogošić
Međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik u digitalnom okruženju", Osijek …, 2022
2022
Prijevodne strategije u hrvatskim podslovima na primjeru talijanskog filma Smetto quando voglio
A Rogošić, P Mrčela
Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku 50 (1), 57-80, 2021
2021
Britanski humor na hrvatski način: prijevodne strategije u podslovljavanju TV serije Only fools and horses
A Rogošić
Lingua Montenegrina 12 (24), 115-140, 2019
2019
Kulturološki elementi u talijanskoj sinkronizaciji američkih humorističnih serija
A Rogošić, A Bosanac
XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a:" Jezik i njegovi učinci", 289-301, 2018
2018
O aspektima antroponimijske analize osobnih nadimaka na primjeru nadimačkog korpusa staroga Splita
A Rogošić
XXIX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a:" Metodologija i primjena …, 2016
2016
Ricordo di Petar Šimunović (1933-2014)
A Rogošić
Rivista italiana di onomastica 21 (1), 443-444, 2015
2015
Odrazi hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira u splitskoj antroponimiji devetnaestoga stoljeća
A Rogošić
XXVIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Višejezičnost kao predmet …, 2015
2015
Aloglotski elementi u krematonimiji šireg splitskog područja
A Rogošić, A Luketin Alfirević
XXV. međunarodni skup HDPL-a" Aktualna istraživanja u primijenjenoj …, 2012
2012
Elementi di origine italiana nei crematonimi della cittą di Spalato
A Rogošić, AL Alfirević
Adriatico: dal mondo antico all'eredita'moderna, 322-331, 2010
2010
Verbalni humor u sinkronizaciji animiranih filmova: hrvatski i talijanski Shrek
A Rogošić
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15