Follow
Barbara Kamińska
Barbara Kamińska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Verified email at spoleczna.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników
B Kamińska, M Warzyński
Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011
172011
Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem
B Kamińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 91-99, 2014
152014
Rozwój muzyczny człowieka
M Manturzewska, B Kamińska
W: M. Manturzewska, H. Kotlarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii …, 1990
131990
Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
B Kamińska
Przegląd Organizacji, 11-14, 2012
122012
Średnia miara słuchu muzycznego: podręcznik do testu Edwina E. Gordona: standaryzacja polska
B Kamińska, H Kotarska
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 2000
122000
Effect of dietary phosphorus level and supplemental phytase on performance of Hisex Brown laying hens and egg shell quality
BZ Kamińska, B Skraba, J Koreleski
J. Anim. Feed Sci 5 (3), 249-529, 1996
111996
Testy osiągnięć muzycznych dla młodzieży szkolnej: przewodnik dla nauczyciela
H Kotarska, B Kamińska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984
111984
Changes in egg shell ąuality during the first year of laying in hens
BZ Kamińska, B Skraba
Journal of Animal and Feed Sciences 1 (1), 51-58, 1992
101992
Kaizen as a method of management improvement in small production companies
B Kamińska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (2), 157-170, 2015
92015
Business Intelligence a zarządzanie wiedzą
L Zakrzewski, B Kamińska
Przedsiębiorczość I zarządzanie, XII 1, 11-37, 2010
92010
Rozwój kapitału ludzkiego jako czynnik rozwoju firmy
B Kamińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 159-172, 2016
82016
Upodobania muzyczne–problemy i wyniki badań
B Kamińska
W: A. Białkowski, B. Smoleńska (red.), Bliżej muzyki, bliżej człowieka …, 2002
72002
Effect of supplemental phytase to laying hen diets of different phosphorus content
BZ Kamińska
Journal of Animal and Feed Sciences 6 (3), 369-378, 1997
71997
Motivation of employees as a significant feature of knowledge management in enterprises
B Kamińska
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 145, 2013
62013
„Miejsce muzyki w życiu młodzieży”
B Kamińska
W: Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, red. Maria Manturzewska …, 1999
51999
Zarządzanie zasobami ludzkimi: model 3D: wiedza-jakość-kultura organizacyjna
H Sobocka-Szczapa, A Banasiak, B Kamińska
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019
42019
Dyskryminacja jako patologia zarządzania zasobami pracy
B Kamińska
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1 (20), 97-110, 2015
42015
Samogłoski nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym
B Kamińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
42004
Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki: ewolucja poglądów
B Kamińska
Studia Psychologica 3, 2002
42002
Zarządzanie talentami jako koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim w MSP
B Kamińska
Marketing i Rynek, 305-314, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20