Prati
Hrvoje Mesić
Hrvoje Mesić
The Academy of Arts and Culture in Osijek, Department of Instrumental Studies
Potvrđena adresa e-pošte na uaos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
The role and importance of libraries’ local history collections in the development of cultural tourism in a destination
MB Cvenic, H Mesic, M Tolusic
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 188-198, 2019
12019
Dokumentiranje kulturne baštine standardom Cataloging Cultural Objects: model razvoja kulturnoga dobra u digitalnom okruženju
H Mesić
VII. Međunarodni naučni skup Modeli razvoja - iskustva drugih i naše …, 2019
12019
Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku
H Mesić
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Doctoral studies, 2017
12017
LUCIFER’S/LUCIJA’S FEAR: ABOUT THE IMAGE OF GOD IN NOVAK'S NOVELPOSLJEDNJI STIPANČIĆI
H Mesić
Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i …, 2020
2020
OPORUČENO, NASLIJEĐENO, OŽIVLJENO. O ESEJISTIČKOM DISKURSU HRVATSKOG KNJIŽEVNIKA NEDJELJKA FABRIJA
OEDH KNJIŽEVNIKA
SAZNANJE, 193, 2020
2020
LUCI (FEROV) JIN STRAH: O SLICI BOGA U NOVAKOVU ROMANU POSLJEDNJI STIPANČIĆI
H Mesić
Senjski zbornik-prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i …, 2020
2020
From Cultural Heritage to Cultural Tourism in Osijek-Croatia: Current Situation and Development Perspectives
MB Cvenic, H Mesic, M Tolusic
Economic and Social Development (Book of Proceedings Vol. 1/4), 55th …, 2020
2020
Novi stari fragmenti prostora: školstvo i kazalište osječkog Nutarnjeg grada
H Sablić Tomić, H Mesić
Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja …, 2019
2019
Baštinska građa Župe sv. Mihaela Arkanđela u osječkoj Tvrđi: ishodište kulturnoga pamćenja grada
H Mesić
Diacovensia: teološki prilozi 27 (2), 285-305, 2019
2019
The role and importance of libraries’ local history collections in the development of cultural tourism in a destination
M Borić Cvenić, H Mesić, M Tolušić
Economic and Social Development (ESD 2019), 188, 2019
2019
Emotional Turning Point and the Other: Unknown Records of Josip Böhm, Head Teacher and Vorbeter from Ernestinovo
H Mesić
Šokačka rič 16. Slavonski dijalekt i mjesni govori. Zbornik radova …, 2019
2019
Baštinska kultura u pamćenju grada
H Mesić
Naklada Ljevak, 2019
2019
Uloga kreativnih industrija u brendiranju i oblikovanju slike grada
MB Cvenić, H Mesić
Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja …, 2019
2019
The role and importance of cultural heritage as a strategic resource in the development of creative cities
MB Cvenić, H Mesić, M Tolušić
Economy of Eastern Croatia - vision and growth / Gospodarstvo istočne …, 2019
2019
Digitalni surogati tiskarstva osječkoga Nutarnjeg grada kao primarni baštinski izvor
H Sablić Tomić, H Mesić
Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 13 (20), 106-122, 2018
2018
Školski knjižničar: nositelj digitalne zrelosti odgojno-obrazovnoga procesa
H Mesić, I Nikić
školskih knjižničara Republike Hrvatske, 113, 2018
2018
Crveno i crno: kulturološka slika osječkog Nutarnjeg grada za vrijeme Velikog rata u zapisima Roberta Bezetzkog
H Mesić
2018
Genius loci osječkog Nutarnjeg grada
H Sablić Tomić, H Mesić
Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja …, 2018
2018
U digitalnoj mreži pamćenja: agenti baštinske građe župnog arhiva osječkoga Nutarnjeg grada
H Mesić
Šokačka rič 15. Slavonski dijalekt i ostali hrvatski dijalekti., 133-223, 2018
2018
Prostorna humanistika: mapiranje nevidljivih prostora - spavača
H Mesić
Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja …, 2018
2018
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20