Prati
Ivana Trtanj
Ivana Trtanj
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na foozos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Jezična i govorna obilježja dječjega pripovjednog diskursa: analiza na mikrostrukturnoj razini
I Trtanj, J Kuvač-Kraljević
Govor 34 (1), 53-69, 2017
82017
Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi
M Mamula, I Trtanj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 64 (1), 171-185, 2018
62018
Noviji razgovorni frazemi
N Mance, I Trtanj
Jezik 57 (5), 175-184, 2010
32010
Mjere rječničke raznolikosti u pričama djece predškolske i rane školske dobi
G Hržica, I Trtanj
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47 (1), 105-126, 2021
22021
Sintaktička složenost i subordinacija u pisanome diskursu inojezičnih govornika hrvatskoga
I Trtanj, A Mikić Čolić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45 (2), 675-694, 2019
22019
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
I Trtanj
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2015
22015
O koheziji i koherenciji teksta
A Mikić Čolić, I Trtanj
Suvremena lingvistika 45 (88), 247-264, 2019
12019
O koheziji i koherenciji teksta.
AM Čolić, I Trtanj
Suvremena Lingvistika 45 (88), 2019
12019
Organizacija pripovjednoga diskursa: anafora i kohezija u dječjem pripovijedanju
I Trtanj
Jezikoslovlje 20 (3), 583-601, 2019
12019
Izražavanje uzročnosti u argumenatacijskim esejima na hrvatskome kao materinskome i inome jeziku
L Cvikić, I Trtanj
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 48 (1), 223-244, 2022
2022
Expressing Causality in Croatian L1 and L2 Argumentative Writing
L Cvikić, I Trtanj
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 48 (1), 223-244, 2022
2022
X. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas: Čitanje u suvremenom okruženju/Reading in Contemporary Context
I Trtanj
Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku 51 (1), 137-140, 2022
2022
Measures of Lexical Diversity in Narratives of Preschool and Early School Age Children
G Hržica, I Trtanj
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47 (1), 105-126, 2021
2021
THE ORGANISATION OF NARRATIVE DISCOURSE: ANAPHORA AND COHESION IN CHILDREN’S NARRATION
I Trtanj
Jezikoslovlje 20 (3.), 583-601, 2019
2019
On cohesion and coherence of text
A Mikić Čolić, I Trtanj
Suvremena lingvistika 45 (88), 247-264, 2019
2019
Syntactic Complexity and Subordination in Written Discourse of Speakers of Croatian as a Second and Foreign Language
I Trtanj, A Mikić Čolić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45 (2), 675-694, 2019
2019
O koheziji i koherenciji teksta/On cohesion and coherence oftext.
AM Colic, I Trtanj
Suvremena Lingvistika 45 (88), 247-265, 2019
2019
Narrative ability of a bilingual girl: Case study
I Trtanj
Children and Languages Today: First and Second Language Literacy Development, 99, 2019
2019
Satzarten in einer Stichprobe der gesprochenen Sprache bei Kindern im jüngeren Schulalter
M Mamula, I Trtanj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 64 (1), 171-185, 2018
2018
Types of Sentences in Spoken Language Samples of Younger School-age Children
M Mamula, I Trtanj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 64 (1), 171-185, 2018
2018
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20