Ivana Trtanj
Ivana Trtanj
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na foozos.hr
NaslovCitiranoGodina
Jezična i govorna obilježja dječjega pripovjednog diskursa: analiza na mikrostrukturnoj razini
I Trtanj, J Kuvač-Kraljević
Govor 34 (1), 53-69, 2017
32017
Noviji razgovorni frazemi
N Mance, I Trtanj
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 57 (5), 175-184, 2010
32010
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
I Trtanj
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2015
22015
VRSTE REČENICA U UZORCIMA GOVORNOGA JEZIKA DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI
M Mamula, I Trtanj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 64 (1), 171-185, 2018
12018
Narrative ability of a bilingual girl: Case study
I Trtanj
Children and Languages Today: First and Second Language Literacy Development, 99, 2019
2019
How much grammar is enough?–learners’ grammatical competence in first and foreign language at the end of primary education
K Benčina, I Trtanj
ATEE Annual Conference 2018 A future for all–teaching for a sustainable society, 2018
2018
Satzarten in einer Stichprobe der gesprochenen Sprache bei Kindern im jüngeren Schulalter
M Mamula, I Trtanj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 64 (1), 171-185, 2018
2018
Types of Sentences in Spoken Language Samples of Younger School-age Children
M Mamula, I Trtanj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 64 (1), 171-185, 2018
2018
Once there was a boy who…: discursive-pragmatic function of relative clauses in children’s narrative
I Trtanj
U jezik uronjeni: Zbornik posvećen Ireni Vodopiji, 2018
2018
Discourse competence of speakers of Croatian as a foreign language
AM Čolić, I Trtanj
The sixt international congress Aplied Linguistics today-Language …, 2018
2018
Complex sentence in the written discourse of L2 speakers of Croatian
AM Čolić, I Trtanj
6. Hrvatski sintaktički dani, 2018
2018
PRIKAZ KNJIGE OTKLJUČAVANJE JEZIKA
I Trtanj
Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku 45 (3-4.), 275-278, 2017
2017
Improving children᾽ s language development in preschool years: from theory to teaching practice
T Borovac, I Trtanj
ATEE 42nd Annual Conference 2017-Changing perspectives and approaches in …, 2017
2017
Language and speech characteristics of children’s narratives: the analysis of microstructure
I Trtanj, JK Kraljević
Govor: časopis za fonetiku 34 (1), 53-69, 2017
2017
Izražavanje posvojnih odnosa u pripovjednom diskursu jednojezične djece govornika hrvatskoga i engleskoga jezika
L Šaravanja, I Trtanj
Jezikoslovlje 17 (1-2.), 475-494, 2016
2016
Possessive relations uttered in narrative by monolingual Croatian speaking and English speaking children
L Šaravanja, I Trtanj
Jezikoslovlje 17 (1-2.), 475-494, 2016
2016
Language and speech features of childrens narrative discourse
I Trtanj, JK Kraljević
Dani Ive Škarića: Treća međunarodna konferencija o retorici, 2016
2016
Book review" Unlocking the language"
I Trtanj
Strani jezici 45 (3/4), 275-278, 2016
2016
Linguistic character marking in children's narrative discourse
I Trtanj
Filozofski fakultet, Sveučilište JJ Strossmayera, 2015
2015
Croatian as a second and foreign language
Z Jelaska, I Banković-Mandić, M Bašić, M Bošnjak, A Grgić, MG Machata, ...
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20