Maša Plešković
Maša Plešković
Research Assistant, University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Verified email at uniri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pravopis i tradicija: teorijsko-metodološki pristup jednome normativnom načelu u suvremenoj hrvatskoj pravopisnoj normi i praksi
M Matešić
Riječki filološki dani, zbornik radova 9, 551, 2014
42014
IzmeĎu elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici
M Matešić, M Plešković
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, 23-42, 2014
22014
Changes in the self‐reported frequency of use of the Fiuman dialect: Implications for language maintenance
M Plešković, T Kraš, B Drljača Margić
Govor 36 (2), 195-218, 2019
2019
Vitalnost fijumanskoga dijalekta–stanje i perspektive na početku 21. stoljeća
M Plešković
2019
Between elitism and democratisation: the standard language in academic community
M Matešić, M Plešković
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni …, 2014
2014
" Who did you call a missus?!"–or a look at a (pragma) linguistic problem in modern Croatian
M Matešić, M Plešković
Jezik i informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za …, 2013
2013
Kulturspezifische Elemente in Lehrwerken für Kroatisch als Zweit-und Fremdsprache
N Košuta, M Plešković
Peti hrvatski slavistički kongres, 2012
2012
Mr and Mrs from opposition into apposition-on the pragmatics of addressing in Croatian.
M Matešić, M Plešković
5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2012
2012
HRVATSKI S GRAMATIKOM ILI BEZ NJE
V Požgaj Hadži, M Plešković, T Ćužić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 (3 …, 2011
2011
Croatian with or without grammar
V Požgaj Hadži, M Plešković, T Ćužić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 (3 …, 2011
2011
Verb Morphology in Textbooks for Croatian as a Foreign Language
VP Hadži, M Plešković, T Ćužić, TB Bulc
Sarajevski filološki susreti I, 2010
2010
Communicating Culture–Cultural Elements in Foreign Language Teaching
VP Hadži, TB Bulc, M Plešković, M Benjak
Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe, 2010
2010
Motivacija studentata ljubljanskoga sveučilišta za studij južnoslavenskih jezika
M Plešković
Srpski kao strani jezik u teroiji i praksi, 229-237, 2010
2010
Apples and oranges-on developing intercultural competence
VP Hadži, M Plešković
Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2010
2010
Jabuke i kruške ili kako razvijati interkulturalnu kompetenciju
V Požgaj Hadži, M Plešković
Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku
M Matešić, M Plešković
Dvije ure kulture-kulturološki sadržaji i nastava stranoga jezika
V Požgaj Hadži, T Balažic Bulc, M Plešković, M Benjak
Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Dostupno na: http …, 0
" Ti ja dam'gospođo'!" ili o jednome (pragma) lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku
M Matešić, M Plešković
Jezik kao informacija: zbornik radova, 3, 0
KULTUROLOŠKI SADRŢAJI U UDŢBENICIMA HRVATSKOGA KAO DRUGOG I STRANOG JEZIKA
N Košuta, M Plešković
GLAGOLSKA MORFOLOGIJA
VP HADŽI, M PLEŠKOVIĆ, T ĆUŽIĆ, TB BULC
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20