Vinko Škrlec
Title
Cited by
Cited by
Year
The efficiency of linear shaped charges
V Bohanek, M Dobrilović, V Škrlec
Tehnički vjesnik 21 (3), 525-531, 2014
142014
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja: doktorski rad
V Škrlec
University of Zagreb. Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering …, 2015
72015
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
V Škrlec
doktorska disertacija, sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2015
7*2015
Velocity of detonation of low density ANFO mixture
M Dobrilović, V Bohenek, V Škrlec
Proc. 16th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials …, 2013
62013
Influence of the Initiation Energy on theVelocity of Detonation of ANFO Explosive
V Bohanek, M Dobrilović, V Škrlec
Central European Journal of Energetic Materials 10, 2013
42013
INCREASING MEASUREMENT ACCURACY IN ELECTRO-OPTICAL METHOD FOR MEASURING VELOCITY OF DETONATION/POVECANJE TOCNOSTI ELEKTROOPTICKE METODE ZA MJERENJE BRZINE DETONACIJE
M Dobrilovic, V Bohanek, V Skrlec
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 29 (1), 49, 2014
32014
PRIMJENA ENERGIJE EKSPLOZIVA PRI OBRADI METALA.
V Bohanek, M Dobrilović, V Škrlec
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 26, 2013
3*2013
Jet velocity of linear shaped charges
V Bohanek, M Dobrilović, V Škrlec
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 25 (1), 73-80, 2012
32012
TEORIJE LOMA STIJENE EKSPLOZIVOM/THEORIES OF ROCK BREAKAGE WITH EXPLOSIVES
V Skrlec, M Dobrilovic, V Bohanek
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 29 (1), 57, 2014
22014
Numerical modelling of non-ideal detonation in ANFO explosives applying Wood-Kirkwood theory coupled with EXPLO5 thermochemical code
B Štimac, V Škrlec, M Dobrilović, M Sućeska
Defence Technology, 2020
12020
Optimal positioning of vibration monitoring instruments and their impact on blast-induced seismic influence results
S Stanković, M Dobrilović, V Škrlec
Archives of Mining Sciences, 591-607, 2019
12019
Velocity of detonation of AN base blasting agent with addition of hay and recycled rubber
S Stanković, V Škrlec, M Dobrilović, V Bohanek
NEW TRENDS Res. Energ. Mater 2018, 1042-50, 2018
12018
Teorije loma stijene eksplozivom
V Škrlec, M Dobrilović, V Bohanek
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 29 (1), 57-68, 2014
12014
BRZINA MLAZA LINIJSKIH KUMULATIVNIH REZAČA.
V Bohanek, M Dobrilović, V Škrlec
Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 25, 2012
12012
Instructions for calibration method for measuring device of detonation velocity
M Dobrilović, V Bohanek, V Škrlec, S Stanković, I Dobrilović
11th International Carpathian control conference, Miskolc: University of …, 2010
12010
Studija potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Istarske županije
D Vrkljan, J Velić, S Dunda, T Kujundžić, D Rajković, D Karasalihović, ...
Studija potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru …, 0
1
Influence of blast-induced ground vibrations on buried transmission pipelines
S Stanković, V Škrlec, M Dobrilović
Proc. of the Seventh Intl. Conf. on Advances in Civil, Structural and …, 0
1
Linear shaped charge with emulsion explosive
M Dobrilović, Z Ester, V Bohanek, V Škrlec
Proceedings of the 12th Seminar on New Trends in Research of Energetic …, 0
1
Eksplozivi i razvoj društva
M Dobrilović, V Bohanek, V Škrlec
Annual of the Croatian Academy of Engineering 2019 (1), 104-120, 2019
2019
DETONOGRAFIJA: IZRADBA OTISKA SREDNJOVJEKOVNOGA RUDNIKA
S Stanković, M Žbulj, V Škrlec
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 33 (1), 6-6, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20