Zoran Sušanj
Zoran Sušanj
redoviti profesor, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr
NaslovCitiranoGodina
Manager, prvi med enakimi: knjiga o slovenskem managementu z mislimi 50 vodilnih direktorjev
M Cimerman, S Jerman, R Klarič, B Ložar, Z Sušanj
GV založba, 2003
812003
Fairness perceptions and job satisfaction as mediators of the relationship between leadership style and organizational commitment
Z Sušanj, A Jakopec
Psihologijske teme 21 (3), 509-526, 2012
792012
Organizational climate and culture
Z Sušanj
Naklada Slap, 2005
662005
Innovative climate and culture in manufacturing organizations: differences between some European countries
Z Sušanj
Social Science Information 39 (2), 349-361, 2000
412000
PREDICTORS OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF STUDENTS OF ECONOMICS.
A Jakopec, IM Krečar, Z Sušanj
Studia psychologica 55 (4), 2013
232013
Verifying the model of predicting entrepreneurial intention among students of business and non-business orientation
Z Sušanj, A Jakopec, I Miljković Krečar
Management: journal of contemporary management issues 20 (2), 49-69, 2015
142015
Provjera dimenzionalnosti konstrukta pravednosti u organizacijskom kontekstu
A Jakopec, Z Sušanj
Psihologijske teme 23 (2), 305-325, 2014
112014
Crossnational study of cultures in European manufacturing organizations
E Konrad, Z Sušanj
Studia psychologica 41 (1), 23-31, 1999
81999
Effects of (Mis) alignment between supervisory and organizational justice
A Jakopec, Z Sušanj
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 23 (4), 615-637, 2014
62014
Uloga stila rukovođenja i organizacijske pravednosti u identifikaciji zaposlenika s organizacijom
A Jakopec, Z Sušanj, S Stamenković
Suvremena psihologija 16 (2), 185-201, 2013
62013
Merenja stilova rešavanja interpersonalnih konflikata u različitim socijalnim interakcijama: adaptacija i validacija skale
A Pokrajac, I Kardum
Godišnjak Zavoda za psihologiju, 107-113, 1992
61992
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika
N Krapić, B Ćoso, Z Sušanj
Psihologijske teme 15 (1), 81-100, 2006
52006
So vaši zaposleni zadovoljni?
M Cimerman, Z Sušanj
52004
Teachers’ fairness intensifies students’ desirable behaviors: The role of trust in teachers
A Jakopec, Z Sušanj, A Margaretić
EDUvision 2016» Modern Approaches to Teaching the Coming Generations «, 2016
42016
Verifying the Dimensionality of Justice Construct in Organizational Context
A Jakopec, Z Sušanj
Psihologijske teme 23 (2), 305-325, 2014
42014
Istraživanje organizacij ske klime i zadovoljstva poslom u hrvatskim poduzećima: Prikaz HROK projekta
L Šegotić, D Jaković, Z Sušanj
Zagreb: AT ADRIA doo, Usmeno priopćenje na 14. godišnjoj konferencij i …, 2006
42006
Učinci (ne) usklađenosti pravednosti rukovoditelja i organizacijske pravednosti
A Jakopec, Z Sušanj
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 23 (4), 615-637, 2014
32014
Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji.
M Macko, Z Sušanj, A Jakopec
Education of Economists & Managers/Edukacja Ekonomistow i Menedzerow 34 (4), 2014
32014
Influences of industry on organizational culture and climate
E Konrad, Z Sušanj
Review of psychology 3 (1-2), 3-10, 1996
31996
Entrepreneurial intention modeling using hierarchical multiple regression
M Jeger, Z Sušanj, J Mijoč
Croatian Operational Research Review 5 (2), 361-373, 2014
22014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20