Prati
Mate Kapovic
Mate Kapovic
Department of linguistic, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Potvrđena adresa e-pošte na ffzg.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika
M Kapović
Matica hrvatska, 2015
1402015
Indo-European languages – introduction
M Kapović
The Indo-European Languages, 1–9, 2017
134*2017
Čiji je jezik?
M Kapović
Algoritam, 2011
942011
Uvod u indoeuropsku lingvistiku: pregled jezikâ i poredbena fonologija
M Kapović
Matica hrvatska, 2008
792008
Razvoj hrvatske akcentuacije
M Kapović
Filologija, 1-39, 2008
782008
Jezični utjecaj velikih gradova
M Kapović
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, 97-105, 2004
552004
Proto-Indo-European phonology
M Kapović
The Indo-European Languages, 13-60, 2017
37*2017
Nove duljine u hrvatskom jeziku (nakon općeslavenskoga razdoblja)
M Kapović
Filologija, 51-62, 2005
352005
Language, ideology and politics in Croatia
M Kapović
Slavia centralis 4 (2), 45–56-45–56, 2011
342011
Naglasak o-osnova muškoga roda u hrvatskom–povijesni razvoj
M Kapović
Filologija 54, 51-109, 2010
342010
Razvoj starih dugih samoglasa u hrvatskom i ostalim slavenskim jezicima
M Kapović
Filologija 41, 51-82, 2003
332003
The development of Proto-Slavic quantity (from Proto-Slavic to modern Slavic languages)
M Kapović
Wiener Slavistisches Jahrbuch 51, 73-111, 2005
322005
Moć boja: kako su boje osvojile svijet
A Brenko, MI Glogar, M Kapović, KN Simončić, M Živković
Etnografski muzej, Zagreb, 2009
302009
O naglasku u staroštokavskom slavonskom dijalektu
M Kapović
Croatica et Slavica iadertina 4 (4.), 115-147, 2008
302008
Najnovije jezične promjene u zagrebačkom govoru
M Kapović
Kolo 2006 (4), 55-69, 2006
282006
Naglasne paradigme imeničnih i-osnovâ u hrvatskom
M Kapović
Croatica et Slavica iadertina 3 (3.), 71-79, 2007
252007
Naglasne paradigme o-osnova muškoga roda u hrvatskom
M Kapović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32 (1), 159-172, 2006
252006
Dijalekti, standard i sociolingvistički aktivizam
M Kapović
Jezik i mediji–jedan jezik: više svjetova. Zbornik radova, 2006
242006
Jeziku je svejedno
A Starčević, M Kapović, D Sarić
Sandorf, 2019
222019
Proto-Indo-European Morphology
M Kapović
The Indo-European Languages, 61–110, 2017
222017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20