Follow
Igor Vuletic
Igor Vuletic
Faculty of Law Osijek
Verified email at pravos.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Liječnik i kazneno pravo
M Mrčela, I Vuletić
Narodne novine, 2019
112019
Medical Malpractice as a Separate Criminal Offense: a Higher Degree of Patient Protection or Merely a Sword Above the Doctors' Heads? The Example of the Croatian Legislative …
I Vuletić
The Example of the Croatian Legislative Model and the Experiences of its …, 2019
102019
Materijalnopravni aspekti kaznenog djela silovanja u hrvatskoj sudskoj praksi
I Vuletić, P Šprem
Policija i sigurnost 28 (2/2019), 130-155, 2019
92019
Granice nehajne odgovornosti za kazneno djelo nesavjesnog liječenja
M Mrčela, I Vuletić
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 54 (3), 685-704, 2017
92017
Komentar Kaznenog zakona: opći dio
M Mrčela, I Vuletić
Libertin, 2021
82021
Obitelj kao etiološki čimbenik kaznenih djela povezanih sa zlouporabom opojnih droga kod adolescentske populacije
G Livazović, I Vuletić
Policija i sigurnost 27 (3/2018.), 271-290, 2018
72018
Procesno-pravni aspekti prava EU
B Ljubanović, T Petrašević, P Poretti, I Vuletić, M Župan
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016
72016
Produljeno kazneno djelo–jedan mogući smjer razvoja de lege ferenda
I Vuletić
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 15 (2), 1047-1074, 2008
72008
Healthcare, Privacy, Big Data and Cybercrime: which one is the weakest link?
M Mrcela, I Vuletic
Annals Health L. 27, 257, 2018
62018
Negligent Rape in Croatian Criminal Law: Was Legal Reform Necessary?
M Mrčela, I Vuletić, G Livazović
review of central and east european law 45 (1), 126-160, 2020
52020
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti pogrešaka u medicini
D Pichler, I Vuletić
PRAVOS, 2020
52020
The Organised Structure of Power and Economic Crime “FIMI-Media” Case and a View from the Croatian Perspective
I Vuletić
Journal of Law and Criminal Justice 2 (2), 133-149, 2014
52014
RAČUNALNA PRIJEVARA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU.
I Vuletić
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 35 (2), 2014
52014
Kazneno pravo pred izazovima robotike: tko je odgovoran za prometnu nesreću koju je prouzročilo neovisno vozilo?
M Mrčela, I Vuletić
Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu 68, 2018
42018
Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu
I Vuletić
Pravni vjesnik 33 (2), 29-46, 2017
42017
Osvrt na zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora–uz kriticizam i skepticizam
I Vuletić, A Salitrežić, I Sajter
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu 28 (2), 551-567, 2021
32021
Uloga javnog bilježnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
M Mrčela, P Poretti, I Vuletić
Javni bilježnik 14, 2020
32020
Primjenjivost tradicionalnih kaznenopravnih koncepata na računalni kriminal
I Vuletić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 (5-6), 895-909, 2014
32014
Prethodni postupak pred Europskim sudom pravde i njegova implementacija u hrvatsko procesno pravo
T Petrašević, I Vuletić
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 144-163, 2014
32014
Konsumpcija kao oblik prividnog stjecaja
I Vuletić
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 19 (1), 15-29, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20