Follow
Marta Połtowicz-Bobak
Marta Połtowicz-Bobak
Institute of Archaeology, University of Rzeszów
Verified email at archeologia.rzeszow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
New information from Maszycka cave and the Late Glacial recolonisation of Central Europe
SK Kozłowski, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, T Terberger
Quaternary International 272, 288-296, 2012
642012
The RESET project: Constructing a European tephra lattice for refined synchronisation of environmental and archaeological events during the last c. 100 ka
JJ Lowe, C Bronk Ramsey, RA Housley, CS Lane, EL Tomlinson, et al.
Quaternary Science Reviews 118, 1-17, 2015
622015
Palaeogenomics of Upper Palaeolithic to Neolithic European hunter-gatherers
C Posth, H Yu, A Ghalichi, H Rougier, I Crevecoeur, Y Huang, ...
Nature 615 (7950), 117-126, 2023
492023
New chronological data for Weichselian sites from Poland and their implications for Palaeolithic
D Bobak, T Płonka, M Połtowicz-Bobak, A Wiśniewski
Quaternary International 296, 23-36, 2013
382013
Wschodnia prowincja magdalenienu
M Połtowicz-Bobak
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
382013
DZIERZYSŁAW 35-EIN NEUER FUNDPLATZ DES MAGDALÉNIEN IN OBERSCHLESIEN
B GINTER, M POŁTOWICZ, M PAWLIKOWSKI, S SKIBA, J TRABSKA, ...
Archäologisches Korrespondenzblatt 35 (4), 431-446, 2005
382005
Dzierżysław 35–stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy Morawskiej,[w:] Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich
B Ginter, M Połtowicz, M Pawlikowski, S Skiba, J Trąbska, A Wacnik, ...
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, 111-145, 2002
37*2002
The Epigravettian and the Magdalenian in Poland: New chronological data and an old problem
A Wiśniewski, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, Z Jary, P Moska
Geochronometria 44 (1), 16-29, 2017
362017
The Magdalenian period in Poland and neighbouring areas
M Połtowicz
Archaeologia Baltica 7 (2), 21-28, 2006
272006
Cultural evolution and environmental change in Central Europe between 40 and 15 ka
A Maier, P Stojakowits, C Mayr, S Pfeifer, F Preusser, B Zolitschka, ...
Quaternary International 581, 225-240, 2021
222021
Observations on the late Magdalenian in Poland
M Połtowicz-Bobak
Quaternary International 272, 297-307, 2012
222012
Wierzawice, st. 31–nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
D Bobak, M Łanczont, A Nowak, M Połtowicz-Bobak, S Tokarczyk
Rzeszowski Ośrodek Archeologiczny, 2010
222010
The eastern borders of the Magdalenian culture range
M Połtowicz
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2006
202006
Magdalenian settlement on the edge of the loess island: A case study from the northern foreland of the Carpathians (SE Poland)
D Bobak, M Łanczont, P Mroczek, M Połtowicz-Bobak, A Nowak, ...
Quaternary International 438, 158-173, 2017
192017
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowieczne ekumeny
S Czopek, K Trybała-Zawiślak, N Wojcieszczuk, O Osaulczuk, D Bobak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
172018
Nouvelles données sur le Szélétien en Pologne
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, J Badura, A Wacnik, K Cywa
Société Préhistorique Française, 2013
162013
Magdalenian settlement in Poland in the light of recent research
M Połtowicz-Bobak
Humans, Environment and Chronology of the Late Glacial of the North European …, 2009
162009
Bayesian age modelling of the Magdalenian settlement in the territory of present-day Poland
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, 2014
152014
Magdalenian Settlements in Poland Before to the Břlling Oscillation
B Ginter, M Połtowicz
Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain …, 2007
132007
Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia na terenach Podkarpacia w świetle badań na trasie autostrady A4 w latach 2005-2011
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20