Zlatko Miliša
Zlatko Miliša
Profesor društvenih znanosti, pedagogija, Sveučilište u Osijeku
Verified email at ffos.hr
TitleCited byYear
Mediji i mladi: prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji
Z Miliša
Sveučilišna knjižara, 2009
652009
Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima
Z Miliša, J Zloković
Zadar-Rijeka: MarkoM usluge doo, str 131, 2008
382008
Manipuliranje potrebama mladih
Z Miliša
Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija, MEP doo, Zagreb, 2006
372006
Mladi-odgoj za medije: priručnik za stjecanje medijskih kompetencija
Z Miliša, M Tolić, N Vertovšek
Zagreb: MEP Zadar: Udruga CINAZ, 2010
352010
Freizeit der Jugendlichen in den Modernisierungsprozessen–ein Vergleich zwischen den slawonischen Städten und Zadar
V Mlinarević, Z Miliša, A Proroković
Pedagogijska istraživanja 4 (1), 99-99, 2007
292007
Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom s obzirom na neke sociodemografske značajke
A Proroković, Z Miliša, A Knez
Acta iadertina 6 (1), 0-0, 2017
152017
Subliminalne poruke i tehnike u medijima
Z Miliša, G Nikolić
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 11 (2), 293-312, 2013
132013
Uloga medija u kreiranju slobodnog vremena mladih
Z Miliša, V Milačić
Riječki teološki časopis 36 (2), 571-590, 2010
132010
Odnos mladih prema volontiranju, radu i slobodnom vremenu
Z Miliša
Diacovensia: teološki prilozi 16 (1-2), 93-114, 2008
122008
Kriza odgoja i ekspanzija suvremenih ovisnosti
Z Miliša, M Tolić
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2010
112010
Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija
Z Miliša, B Ćurko
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2010
112010
Određenje medijske pedagogije s komunikacijskog aspekta
Z Miliša, M Tolić
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2008
102008
Šok današnjice
Z Miliša
Naklada Bošković, 2015
92015
Odgojne vrijednosti rada
Z Miliša
Književni krug, Split, 1999
91999
Kriza vrijednosti kao kriza odgoja
Z Miliša, J Dević, I Perić
Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 19 (2), 7-20, 2015
72015
Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije
Z Miliša, M Bagarić
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2012
72012
On “Surfactant/Surfactant'Aqueous Systems
R Despotović, L Despotović, N Filipović-Vinceković, V Horvat, D Mayer
Tenside Detergents 12, 323, 1975
51975
Zadovoljstvo Životom Štićenika Uključenih U Program Komuna I Rehabilitacijskih Centara
Z Miliša, M Tolić
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 12 (1), 113-121, 2005
42005
Radne vrijednosti i zadovoljstvo® ivotom ovisnika i neovisnika
Z Miliša, A Prorokoviæ
Napredak br, 2000
42000
i Proroković, A.(1999). Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika i neovisnika
Z Miliša
Napredak 141 (2), 181-190, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20