Zlatko Miliša
Zlatko Miliša
Profesor društvenih znanosti, pedagogija, Sveučilište u Osijeku
Verified email at ffos.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mediji i mladi: prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji
Z Miliša
Sveučilišna knjižara, 2009
742009
Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima
Z Miliša, J Zloković
Zadar-Rijeka: MarkoM usluge doo, str 131, 2008
452008
Manipuliranje potrebama mladih
Z Miliša
Zagreb: MarkoM usluge, 2006
452006
Mladi-odgoj za medije: priručnik za stjecanje medijskih kompetencija
Z Miliša, M Tolić, N Vertovšek
Zagreb: MEP doo, 2010
382010
Slobodno vrijeme mladih u procesima modernizacije–usporedba slavonskih gradova i Zadra
V Mlinarević, Z Miliša, A Proroković
Pedagogijska istraživanja 4 (1), 81-97, 2007
322007
Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom s obzirom na neke sociodemografske značajke
A Proroković, Z Miliša, A Knez
Acta iadertina 6 (1), 0-0, 2009
192009
Tamna strana ekrana
Z Miliša, M Tolić, N Vertovšek
Tiva tiskara, Varaždin, 2012
162012
Uloga medija u kreiranju slobodnog vremena mladih
Z Miliša, V Milačić
Riječki teološki časopis 36 (2), 571-590, 2010
162010
Subliminalne poruke i tehnike u medijima
Z Miliša, G Nikolić
Nova prisutnost 11 (2), 293-312, 2013
152013
Odnos mladih prema volontiranju, radu i slobodnom vremenu
Z Miliša
Diacovensia: teološki prilozi 16 (1-2), 93-114, 2008
152008
Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija
Z Miliša, B Ćurko
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2010
142010
Šok današnjice
Z Miliša
Naklada Bošković, 2015
132015
Kriza odgoja i ekspanzija suvremenih ovisnosti
Z Miliša, M Tolić
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2010
122010
Odgojne vrijednosti rada
Z Miliša
Književni krug, Split, 1999
101999
i Vertovšek, N.(2009)
Z Miliša, M Tolić
Mediji i mladi, prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji, 0
10
Određenje medijske pedagogije s komunikacijskog aspekta
Z Miliša, M Tolić
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2008
92008
Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije
Z Miliša, M Bagarić
MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva …, 2012
82012
Kriza vrijednosti kao kriza odgoja
Z Miliša, J Dević, I Perić
Mostariensia: časopis za humanističke znanosti 19 (2), 7-20, 2015
72015
ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM ŠTIĆENIKA UKLJUČENIH U PROGRAM KOMUNA I REHABILITACIJSKIH CENTARA
Z Miliša, M Tolić
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 12 (1), 113-121, 2005
52005
On “Surfactant/Surfactant'Aqueous Systems
R Despotović, L Despotović, N Filipović-Vinceković, V Horvat, D Mayer
Tenside Detergents 12, 323, 1975
51975
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20