Follow
Vesna Svalina
Vesna Svalina
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education
Verified email at foozos.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe
V Svalina
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne …, 2015
792015
Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama
V Svalina
Tonovi 24 (1), 144-153, 2009
362009
Izvannastavne glazbene aktivnosti u školskim kurikulima
S Dubovicki, V Svalina, J Proleta
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 63 (4), 553-578, 2014
202014
Dječje stvaralaštvo u nastavi glazbe
V Svalina
Dostupno na: http://bib. irb. hr/datoteka/478180 …, 2010
202010
Odgojna uloga izvannastavnih glazbenih aktivnosti
J Proleta, V Svalina
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 57 (26), 134-152, 2011
192011
Različiti pristupi svladavanju intonacije u nastavi solfeggia
M Ban, V Svalina
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 59 (30), 172-191, 2013
112013
Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku
V Svalina, L Bognar
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2013
92013
Glazbeno daroviti učenici na primarnom stupnju školovanja
V Svalina, M Matijević
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2011
92011
Izvannastavne glazbene aktivnosti u prva četiri razreda osnovne općeobrazovne škole
V Svalina, K Bistrović, A Peko
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2016
82016
Glazbeno stvaralaštvo u primarnom odgoju i obrazovanju
V Svalina
U: Jurčević Lozančić, A., Opić, S.(ur.). 5. međunarodna konferencija o …, 2011
72011
Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti
V Svalina
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 59 (29), 270-287, 2013
62013
Glazbeni umjetnik danas-umjetnik i/ili glazbeni pedagog
V Svalina
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5, 447-470, 2017
42017
Tradicijsko pjevanje u glazbeno-folklornim područjima panonske zone
V Svalina
U Žakula, B.(ur.) Zbornik radova 17, 184-192, 2012
42012
Nacionalni kurikulum i glazbeno obrazovanje budućih učitelja
V Svalina, T Škojo
Zbornik radova meĊunarodnog simpozija “Glazbena pedagogija u svjetlu …, 2009
42009
Listening to music as a teaching area in Croatian primary schools: the teacher's perspective
V Svalina, I Sukop
Music Education Research 23 (3), 321-334, 2021
32021
Profesionalni identitet glazbenih pedagoga
V Svalina
Proceedings of the 20thpedagogical forum of performing arts, 89-98, 2018
32018
Poticanje dječjeg glazbenog stvaralaštva na nastavi solfeggia u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole
V Svalina
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija Zagreb, 2009
32009
Primary School Teachers' Opinions towards Musically Gifted Students.
V Svalina, B Baclija Sušic, G Lapat
Problems of Education in the 21st Century 79 (1), 133-161, 2021
22021
Potential use of music therapy elements in Music teaching
M Metić, V Svalina
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 27 (1), 149-173, 2020
22020
VOKALNO-INSTRUMENTALNA IA CAPPELLA IZVEDBA U TRADICIJSKOJ GLAZBI
V Svalina
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20