Prati
Marija Sablić
Marija Sablić
associate professor
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Interkulturalizam u nastavi
M Sablić
Naklada Ljevak, 2014
732014
Video-based learning (VBL)—past, present and future: An overview of the research published from 2008 to 2019
M Sablić, A Mirosavljević, A Škugor
Technology, Knowledge and Learning 26 (4), 1061-1077, 2021
662021
Flipped learning and online discussion in higher education teaching
B Bognar, M Sablić, A Škugor
Didactics of Smart Pedagogy. Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learning …, 2018
622018
Projektno učenje
E Munjiza, A Peko, M Sablić
Osijek: Sveuĉilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet …, 2007
382007
Suradničko učenje u mlađoj školskoj dobi
A Peko, M Sablić, G Livazović
Život i škola 52, 15-16-17-27, 2006
302006
Interkulturalne dimenzije nacionalnog kurikuluma
N Hrvatić, M Sablić
Pedagogijska istraživanja 5 (2), 197-206, 2008
232008
Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama nacionalnog okvirnog kurikuluma
M Sablić, I Blažević
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 (2), 251-265, 2015
212015
Interkulturalni kurikulum–osvrti i perspektive
M Sablić
Pedagogijska istraživanja 8 (1), 125-136, 2011
192011
Vrijednosni sustav učitelja–determinanta kulture škole i nastave
V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović, M Sablić
Kulturom nastave (p) o učeniku, 123-169, 2014
172014
Sadržaji građanskoga odgoja i obrazovanja u nacionalnom okvirnom kurikulumu
M Sablić
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 83-92, 2014
152014
Sukonstrukcija interkulturalnoga kurikuluma
M Sablić
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009
122009
Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pojedincima različitih nacionalnih skupina
M Sablić
Napredak br 1 (2005), 27-37, 2004
122004
Učitelj u izolaciji: izazovi novog normalnog
M Sablić, I Klasnić, A Škugor
Školovanje od kuće i nastava na daljinu u vrijeme HR-COVID-19, 87-107, 2020
112020
Učiteljska i studentska procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori
M Sablić, Ž Rački, M Lesandrić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (3 …, 2015
112015
Projektna nastava
A Peko, M Sablić
Život i škola 11 (1), 2004
102004
Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom
A Peko, E Munjiza, M Sablić
Napredak 147, 492-502, 2006
92006
Obrazovanje za interkulturalne odnose
M Sablić
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Zagreb.(magistarski rad), 2004
82004
The influence of experience on pre-service and novice teachers–the Croatian perspective
A Škugor, M Sablić
European Journal of Teacher Education 41 (2), 157-168, 2018
62018
Didactics of smart pedagogy
B Bognar, M SABLIĆ, A ŠKUGOR, L DANIELA
52019
Uĉitelj i zahtjevi nastavnih kompetencija prema HNOS-u
A Peko, V Mlinarević, M Sablić
URL: https://bib. irb. hr/datoteka/334195. Dok12. pdf (14.09. 2016.), 2007
52007
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20