Marija Sablić
Marija Sablić
Profesor društvenih znanosti
Potvrđena adresa e-pošte na foozos.hr
NaslovCitiranoGodina
Interkulturalizam u nastvi
M Sablić
Naklada Ljevak, 2014
272014
Projektno učenje
E Munjiza, A Peko, M Sablić
Osijek, Sveučilište JJ Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet i …, 2007
212007
Interkulturalne dimenzije nacionalnog kurikuluma
N Hrvatić, M Sablić
Pedagogijska istraživanja 5 (2), 197-206, 2008
182008
Suradničko učenje u mlađoj školskoj dobi
A Peko, M Sablić, G Livazović
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 52 (15-16 …, 2006
122006
Interkulturalni kurikulum–osvrti i perspektive
M Sablić
Pedagogijska istraživanja 8 (1), 125-136, 2011
112011
Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma
M Sablić
Zagreb: Odsjek za pedagogiju, 2009
112009
Sadržaji građanskoga odgoja i obrazovanja u nacionalnom okvirnom kurikulumu
M Sablić
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 83-92, 2014
102014
Vrijednosni sustav učitelja–determinanta kulture škole i nastave
V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović, M Sablić
U: Kulturom nastave p (o) učeniku. Anđelka Peko, ur. Osijek: Sveučilište …, 2014
102014
Projektna nastava
A Peko, M Sablić
Život i škola 11 (1), 15-25, 2004
102004
Obrazovanje za interkulturalne odnose
M Sablić
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Zagreb.(magistarski rad), 2004
82004
Socijalna distanca srednjoškolaca istočne Slavonije prema pojedincima različitih nacionalnih skupina
M Sablić
Napredak br 1 (2005), 27-37, 2004
82004
Poticanje aktivnosti učenika projektnom nastavom
A Peko, E Munjiza, M Sablić
Napredak 147, 492-502, 2006
72006
Učiteljska i studentska procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori
M Sablić, Ž Rački, M Lesandrić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (3 …, 2015
62015
Flipped learning and online discussion in higher education teaching
B Bognar, M Sablić, A Škugor
Didactics of Smart Pedagogy. Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learning …, 2018
52018
Stavovi učitelja prema vrijednostima kao temeljnim sastavnicama nacionalnog okvirnog kurikuluma
M Sablić, I Blažević
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 (2), 251-265, 2015
52015
Social Distance of the Eastern-Slavonia High-School Students Towards other Nationalities
A Peko, M Sablić, V Mlinarević
52005
Teachers’ and Students’ Evaluation of Selected Didactic Materials According to the Maria Montessori Pedagogy
M Sablić, Ž Rački, M Lesandrić
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (3), 755-782, 2015
32015
Promicanje odgojnih vrijednosti mitovima i legendama u čitankama nižih razreda osnovne škole
V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović, M Sablić
U: Mitovi i legende: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa …, 2007
22007
Učitelj i zahtjevi nastavnih kompetencija prema HNOS-u
A Peko, V Mlinarević, M Sablić
U: Zbornik radova sa stručnog i znanstvenog skupa. Babić, N.(ur …, 2007
22007
FUTURE TEACHERS'OPINIONS ABOUT MONTESSORI LANGUAGE DIDACTIC MATERIALS
M Sablić, EB Kolar
Proceedings of International Conference Zadar 2014, Croatia, 93, 0
2
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20