Emina Berbić Kolar
Emina Berbić Kolar
izvanredna profesorica, doktorica humanističkih znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na foozos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Sičanske riči
E Berbić Kolar, L Kolenić
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet …, 2014
162014
The discursive construction of the migrant identity in Croatia
E Berbić Kolar, IM Gligorić
62017
Towards a safeguarding concept of the Intangible Cultural Heritage in Slavonia, Baranya and Syrmia–aspects of digitization, processing, conservation and dissemination of sound …
E Berbić Kolar, V Galzina, D Matanović
Medijska istraživanja: znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije 20 …, 2014
62014
Govor Starih Perkovaca
L Kolenić, E Berbić Kolar
Šokačka rič 5, 83-92, 2007
52007
Bosanski jezik na granici Europske unije
E Berbić Kolar, IM Gligorić
Drustvene i humanističke nauke, 2019
42019
Slavonski dijalekt u školi
E Berbić Kolar, L Kolenić
Altalanos kerdesek-(anya) nylelvi oktatas. Jednakost mogućnosti kao rezultat …, 2009
42009
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
N Mance
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2014
32014
Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja
E Berbić Kolar
32009
Posavski govori u 20. stoljeću
E Berbić Kolar
Magistarski rad. Filozofski fakultet u Osijeku. Osijek, 2006
32006
Диалектные материалы из Славонии
ЕИЯ Бербич Колар Э.
Stephanos (2309-9917) 2, 54-62, 2020
2*2020
Jezik u kontekstu inkluzije migranata
E Berbić Kolar, I Gligorić
Educa, časopis za obrazovanje nauku i kulturu, 11.147-152, 2018
22018
Hrvatski standrad i hrvatski štokavski dijalekti
L Kolenić
Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku, 15, 2015
22015
Razgraničenje nestandardnoga i standardnoga hrvatskoga jezika i jezično planiranje na primjeru riječi" podhodnik"
M Grčević, G Ružica
Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku, 2015
22015
Student participation in preserving non-material cultural goods
L Kolenić, E Berbić Kolar, T Durić
22012
FUTURE TEACHERS'OPINIONS ABOUT MONTESSORI LANGUAGE DIDACTIC MATERIALS
M Sablić, EB Kolar
Proceedings of International Conference Zadar 2014, Croatia, 93, 0
2
Položaj i percepcija humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj na početku 21. st.
D Matanović, E Berbić Kolar
Društvene i humanističke studije 6 (6), 27-36, 2018
12018
The role of the language in migrations at the turn of the century in Croatia
E Berbić Kolar, IM Gligorić
NORDSCI conference on social sciences, 339, 2018
12018
Disleksija i disgrafija u djece mlađe školske dobi
M Zečević
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education., 2017
12017
Glazbeni odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kao poticaj usvajanju hrvatskoga standardnoga jezika
S Nuhanović, E Berbić Kolar
Pannoniana: Časopis za humanističke znanosti 1 (2), 123-137, 2017
12017
Frazeologija dječjega jezika
E Berbić Kolar, M Žulj
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 (2), 145-155, 2015
12015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20