Jasmina Lukinac
Jasmina Lukinac
University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ptfos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Influence of cookies composition on temperature profiles and qualitative parameters during baking
S Budžaki, D Koceva Komlenić, J Lukinac Čačić, F Čačić, M Jukić, ...
Croatian journal of food science and technology 6 (2), 72-78, 2014
112014
Impact of technical spraying factors on leaf area coverage in an apple orchard
V Tadić, M Marković, I Plaščak, M Stošić, J Lukinac-Čačić, B Vujčić
Tehnički vjesnik 21 (5), 1117-1124, 2014
62014
Physico-chemical properties, spreadability and consumer acceptance of low-sodium cream cheese.
M Lučan, J Ranilović, V Slačanac, T Cvetković, L Primorac, D Gajari, ...
Mljekarstvo/Dairy 70 (1), 2020
32020
Utjecaj tehničkih čimbenika raspršivanja na pokrivenost lisne površine u nasadu jabuke
V Tadić, M Marković, I Plaščak, M Stošić, J Lukinac-Čačić, B Vujčić
Tehnički vjesnik 21 (5), 1117-1124, 2014
12014
Fizikalno-kemijska svojstva, mazivost i prihvatljivost krem sira sa sniženim udjelom natrija
M Lučan, J Ranilović, V Slačanac, T Cvetković, L Primorac, D Gajari, ...
Mljekarstvo: časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka 70 (1), 13-27, 2020
2020
Utjecaj tehničkih čimbenika raspršivanja na vertikalnu raspodjelu tekućine s raspršivačem Agromehanika AGP 440
B Vujčić, V Tadić, M Marković, J Lukinac-Čačić, M Stošić, I Plaščak
Tehnički vjesnik 22 (2), 367-373, 2015
2015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–6