Marica Liović
Marica Liović
izvanredna profesorica, kroatistika, svjetska književnost, Filozofski fakultet u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Slavonija između tradicije i modernosti u Roda Rodinim Pripovijestima iz Slavonije
M Liović
Šokačka rič 13 13, 119.-148., 2016
22016
JAKE ŽENE KOZARČEVE: O KATI, TENI, MIRI, JELENI…
M Liović, M Pejčić
Knjiški Krnjaš I.-II. 1, 2017
12017
DRAMA IGNIS SANAT. SAVA LEONIDA NIKOLAJEVIČA ANDREJEVA NA SCENI OSJEČKOG HRVATSKOG NARODNOGA KAZALIŠTA 1910. I 1911. GODINE
M Liović
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2018
2018
DRAMA IGNIS SANAT. SAVA BY LEONID NIKOLAIEVICH ANDREYEV PERFORMED BY THE CROATIAN NATION
M Liović
VISNYK OF THE LVIV UNIVERSITY Series Philology. 2018. Issue 69 69 (2), 145, 2018
2018
Konstrukcija i dekonstrukcija lika silnika (Alija Đerzelez, Mustafa Madžar, Omerpaša Latas)
M Liović
Andrićev Latas 11, 391.-408., 2018
2018
MOTIF OF FEAR IN FRANKFURT'S DIARY BY PETAR ŠEGEDIN
M Liović
Dani Petra Šegedina; Strah kod Šegedina-Strah od Šegedina, 2018
2018
THE RECEPTION OF THEATRE PRODUCTIONS OF GERHART HAUPTMANN’S DRAMAS ON THE STAGE OF THE OSIJEK CROATIAN NATIONAL THEATRE IN OSIJEK’S PRESS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
M Liović
Slawisch-deutsche Kontakte in Literatur. Erster Teil. Festschrift für …, 2018
2018
Die Rezeption der Theaterproduktionen der Dramen Gerhart Hauptmanns auf der Bühne des Osijeker Kroatischen Nationaltheaters in Osijeks Presse in der ersten Hälfte des 20 …
M Liović
Slawisch-deutsche Kontakte in Literatur. Erster Teil. Festschrift für …, 2018
2018
Motiv straha u Frankfurtskom dnevniku Petra Šegedina
M Liović
Dani Petra Segedina Strah kod Segedina-Strah od Segedina, 69.-81, 2018
2018
Construction and Deconstruction of the Figure of a Ruffian (Alija Đerzelez, Mustafa Madžar, Omerpaša Latas)
M Liović
Andrićev Latas, 2018
2018
Konstrukcija i dekonstrukcija lika silnika (Alija Đerzelez, Mustafa Madžar, Omerpaša Latas)
M Liović
Andrićev Latas 11, 391.-408., 2018
2018
Žanrovska obilježja romana Vragolije tatina sina Marije Alexandera Roda Rode
M Liović
Šokačka rič 14. Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s …, 2017
2017
THE GENRE FEATURES OF THE NOVEL MISCHIEFS OF DAD'S SON MARIA BY ALEXANDER RODA RODA
M Liović
Šokačka rič 14 Slavonski dijalekt izvan hrvatskih državnih granica., 2017
2017
KOSOR O DRUGIMA I DRUGI KOSORU
M Liović
Collection Slawisch-deutsch Begegnungen in der Literatur, Sprache und Kultur, 2017
2017
Slavonia in between tradition and modernity in Roda Roda's Stories from Slavonia
M Liović
Šokačka rič 13 Staroštokavštia i novoštokavština. Zbornik radova Znnstvenoga …, 2016
2016
Relationship Child–Adult in Ćopićʼs Novels EAGLES START FLYING EARLY, GLORIOUS COMBAT and THE BATTLE OF GOLDEN VALLEY
M Liović
Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu U okviru projekta …, 2016
2016
Matoš and Kosor
M Liović
XII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP XII. NEMZETKÖZI KROATISZTIKAI …, 2015
2015
About Franjo Sudarević’s Short Stories for Youth
M Liović
Šokačka rič, Slavonski dijalekt u književnosti, 2015
2015
Symbolism of Time and Space in the Novel the Damned Yard
M Liović
Andric-Initiative: Ivo Andrić u europskom kontekstu-Andrićeva Avlija, 2015
2015
On the other side of Frankfurt Diary
M Liović
Peti Dani Petra Šegina, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem …, 2014
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20