Prati
Slađana Josipović Batorek
Slađana Josipović Batorek
doktorica humanističkih znanosti, polje povijest, Filozofski fakultet u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije: 1944.-1960
M Akmadža, S Josipović Batorek
Hrvatski Institution za Povijest, Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema …, 2012
8*2012
Politika komunističkog režima prema katoličkim vjerskim školama u Hrvatskoj 1945.-1952.
JS Akmadža, Miroslav
Časopis za suvremenu povijest 1, 109-132, 2009
4*2009
Odnos komunističkih vlasti prema Katoličkoj crkvi i njenom djelovanju na području Općine Đakovo na primjeru dokumenta „Idejni problemi vezani uz djelovanje klera i utjecaj …
S Josipović Batorek
Zbornik muzeja đakovštine 11 (1), 321-348, 2013
32013
Provedba agrarne reforme na crkvenim posjedima u Đakovačkom dekanatu 1945.-1948.
SJ Batorek
scrinia slavonica, 295-322, 2012
32012
Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj od 1945. do 1952. godine
SJ Batorek
Poznańskie Studia Slawistyczne, 129-144, 2016
22016
O provođenju odluke komunističkih vlasti iz 1945. o uklanjanju grobalja i grobova „okupatora” i “narodnih neprijatelja” u Slavoniji i Srijemu
V Geiger, S Josipović Batorek
Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i …, 2015
22015
Potres u Đakovštini 1964. godine
S Josipović Batorek
Zbornik Muzeja Đakovštine 11 (1), 179-196, 2013
22013
Baranja u historiografiji
M Jager, Ž Predojević, S Josipović Batorek, D Božić Bogović, D Njari
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir, 70-133, 2012
22012
Vjerske procesije i hodočašća u Đakovačkoj ili Bosanskj i Srijemskoj biskupiji u svjetlu crkveno-državnih odnosa od 1945. do 1960. godine
S Josipović Batorek
Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe 4 (5), 51-75, 2012
12012
Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji u vrijeme biskupa Antuna Akšamovića (1945.-1959.)
S Josipović Batorek
University of Zagreb. Department of Croatian Studies, 2010
12010
Provedba Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji na posjedima Kongregacije sestara sv. Križa u Đakovu
S Josipović
Zbornik Muzeja Đakovštine 9, 51-67, 2009
12009
Đakovačka i Srijemska biskupija i komunističke državne vlasti. Neobjavljeni izvori. Svezak I. 1945.-1959.
M Akmažda, J Slađana
HIP Podružnica Slavonski Brod - Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2022
2022
The Earthquake in the Đakovo Region in 1964: The Damaging and Reconstruction of the Cathedral of St Peter in Đakovo
S Josipović Batorek
Časopis za suvremenu povijest 53 (3), 1099-1112, 2021
2021
Potres u Đakovštini 1964. - stradanje i tijek obnove katedrale svetog Petra u Đakovu
S Josipović Batorek
Časopis za suvremenu povijest, 1099-1112, 2021
2021
Odnos komunističkih vlasti prema vjerskoj praksi na području Općine Đakovo na primjeru „Izvještaja o djelovanju i utjecaju klera” iz 1955. godine
S Josipović Batorek
Zbornik Muzeja Đakovštine 15 (1), 327-339, 2021
2021
Između sukoba i suradnje: đakovački biskupi Antun Akšamović i Stjepan Bäuerlein i njihova uloga u crkveno ‑državnim odnosi- ma nakon 1945. godine
S Josipović Batorek
Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti (od srednjeg …, 2021
2021
The role of the media in shaping and propagating May day rituals: An example of Glas Slavonije, newspaper from Osijek (1945-1950)
V Kezić, JB Slađana
Review of Croatian history 17, 377-423, 2021
2021
Sukob i(li) suradnja. Crkveno-državni odnosi u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1945. do 1959. godine
S Josipović
2020
Die Deutschen und die deutschen Themen in der kroatischen Historiographie
S Josipović Batorek, S Božić Bogović Dubravka, Filipović
wischen Assimilation und Autonomie: neuere Forschungsaspekte zur …, 2019
2019
Biskup Antun Akšamović pod istragom komunističkih vlasti
S Josipović Batorek
Zbornik Muzeja Đakovštine 13 (1), 275-306, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20