Prati
Zlata Šundalić
Zlata Šundalić
Filozofski fakultet u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Studenac nebeski: molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na Antuna Kanižlića)
Z Šundalić
Književni krug, 2003
92003
O smješnicama & smješnice
Z Šundalić, I Pepić
Filozofski fakultet, 2011
82011
Sekundarnni žanr (ovi) u Marulićevoj Juditi
Z Šundalić
Colloquia Maruliana... 11, 57-82, 2002
72002
Crtice iz slavonske književnosti 18. stoljeća
J Forko, Z Šundalić
Privlačica, 1994
71994
Kroz slavonske libarice: rasprave o nabožnoj književnosti u Slavoniji
Z Šundalić
Ogranak Matice hrvatske, 2005
52005
Pakao i raj u propovijedima Đure Rapića
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2006
42006
Čemu nas uči stara hrvatska knjiga
Z Šundalić
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 29-51, 2013
32013
Značenje i funkcija životinja u Držićevim komedijama
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2009
32009
Životinjski svijet u propovijedima Štefana Zagrepca
Z Šundalić
Bogoslovska smotra 78 (1), 171-205, 2008
32008
Molitvenici u Slavoniji u 18. stoljeću
Z Šundalić
Matica hrvatska–Kolo. http://www. matica. hr/Kolo/kolo0401. nsf/AllWebDocs …, 2001
32001
Tragovi nabožne književnosti u Kovačićevu djelu
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2000
32000
Molitva u Kanižlićevu stvaralaštvu
Z Šundalić
Ključevi raja: hrvatski književni barok i slavonska književnost 18, 221-231, 1995
31995
Sličnosti i razlike među hrvatskim religioznim poemama
Z Šundalić
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 1-31, 2019
22019
Životinja i Vidra: o životinjskome svijetu u djelu Marina Držića Vidre
Z Šundalić
Filozofski fakultet sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku, 2009
22009
O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti
Z Šundalić
Slavistična revija 38 (4), 351-361, 1990
21990
Konotacije puta u Vili slovinki
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2010
12010
Prilog hrvatskoj prozi 18. stoljeća
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2007
12007
Čime se poigrava Gazarović u Muratu gusaru
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2005
12005
» Životinja i hrvatska renesansna pastoralno-idilična drama «, u: Krležini dani u Osijeku 2002
Z Šundalić
Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu, 2003
12003
Crtica o Vincu bogoljubnih pisamah ili ponešto o odnosu Jagić–Kanižlić–Mulih
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 1997
11997
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20