Zlata Šundalić
Zlata Šundalić
Filozofski fakultet u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Pakao i raj u propovijedima Đure Rapića
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2006
42006
Studenac nebeski: molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na Antuna Kanižlića)
Z Šundalić
Književni krug, 2003
42003
Čemu nas uči stara hrvatska knjiga
Z Šundalić
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 29-51, 2013
32013
About smješnice & smješnice
Z Šundalić, I Pepić
Filozofski fakultet Sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku, 2011
32011
Životinjski svijet u propovijedima Štefana Zagrepca
Z Šundalić
Bogoslovska smotra 78 (1), 171-205, 2008
32008
Značenje i funkcija životinje u Držićevim komedijama
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2009
22009
Životinja i Vidra: o životinjskome svijetu u djelu Marina Držića Vidre
Z Šundalić
Filozofski fakultet sveučilišta JJ Strossmayera u Osijeku, 2009
22009
Kroz slavonske libarice: rasprave o nabožnoj književnosti u Slavoniji
Z Šundalić
Ogranak Matice hrvatske, 2005
22005
Sekundarnni žanr (ovi) u Marulićevoj Juditi
Z Šundalić
Colloquia Maruliana... 11, 57-82, 2002
22002
Tragovi nabožne književnosti u Kovačićevu djelu
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2000
22000
O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti
Z Šundalić
Slavistična revija 38 (4), 351-361, 1990
21990
Prilog hrvatskoj prozi 18. stoljeća
Z Šundalić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2007
12007
Jerolim Lipovčić and Vid Došen about the seven heads of hell (sedam glava illi vrila pakleni)
Z Šundalić
Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, 1997
11997
Sličnosti i razlike među hrvatskim religioznim poemama
Z Šundalić
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 1-31, 2019
2019
Similarities and Differences in Croatian Religious Long Poems
Z Šundalić
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 1-31, 2019
2019
Jeka–o jednom rubnom motivu u staroj hrvatskoj književnosti
Z Šundalić, A Mateljan Popić
Anafora: Časopis za znanost o književnosti 5 (1.), 21-61, 2018
2018
Echo–On One Marginal Motif in Old Croatian Literature
Z Šundalić, A Mateljan Popić
Anafora: Časopis za znanost o književnosti 5 (1.), 21-61, 2018
2018
„Trechi sadh “–published after Lipovčić’s death
Z Šundalić
Jerolim Lipovčić i njegovo doba, 2018
2018
About sermonic flora
Z Šundalić, KD Gros
Nitko sebi sudac, 2017
2017
The comedies of Marin Držić on the theatre scene of Vojvodina
Z Šundalić, KD Gros
Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu, 2016
2016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20